piątek, 21 listopada 2014

5 lat.

Dziś będzie nieco bardziej uroczyście i sentymentalnie. Bowiem 5 lat temu, 22 listopada 2009 roku, publikując wprowadzenie do Warheim FS rozpocząłem prowadzenie bloga Danse Macabre, który wówczas nazywał się i wyglądał nieco inaczej.

Do założenia bloga zainspirowało mnie Hakostwo, które ruszyło ze swoją stroną dwa miesiące wcześniej. Stwierdziłem więc, że warto zaryzykować i zająć dla siebie kawałek internetu, a założenie bloga będzie dobrym wstępem do podboju wirtualnego świata.

Na początku na blogu zamieszczałem głównie zdjęcia dokumentujące postęp prac nad kolejnymi kompaniami do gry Warheim FS oraz wpisy zawierające informacje na temat samej gry. Z czasem ucząc się na własnych błędach i kradnąc pomysły bardziej doświadczonych blogerów zacząłem publikować posty o bardziej zróżnicowanej tematyce, dochodząc z czasem do funkcjonującego obecnie tygodniowego podziału.

I tak w niedzielę, zapraszam was do lektury Zebranych z tygodnia, cyklu zainspirowanego podobną serią publikowaną przez Inkuba na blogu Wojna w miniaturze. W poniedziałek na łamach bloga zamieszczam wpisy fluffowe związane z uniwersum Warhammer Fantasy. We wtorkiśrody i czwartki proponuję wam lekturę wpisów zawierających galerie zdjęć skończonych prac, relacje z warsztatu czy w końcu posty związane z zasadami do gry Warheim FS. W piątek na blogu pojawiają się recenzje, a w sobotę odnośnik do SPT, które publikuję na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

Wydaje mi się, że taki podział z jednej strony zapewnia wam, drodzy czytelnicy, nieco różnorodności w publikowanej treści, a z drugiej strony pomaga mi nie znudzić się prowadzeniem bloga oraz ułatwia pisanie postów.

Poza tym przez te 5 lat wiele rzeczy zmieniło się na blogu w tym logo, układ, a nawet sama nazwa. Wam chyba też zmiany przypadły do gustu, bowiem liczba odwiedzających blog stale rośnie, podobnie jak ilość zostawianych przez was komentarzy, które są najlepszą motywacją do dalszego pisania.

W ciągu 5 lat istnienia blog został wyświetlony blisko 400000 razy, wraz z Sister of Mercy opublikowaliśmy 1278 wpisów, a wy zostawiliście niemal tyle samo komentarzy. Ponadto blog zyskał 200 obserwatorów związanych z bloggerem i 670 fanów na Facebooku.

Dziękuję wam serdecznie i cieszę się, że wraz ze mną znajdujecie przyjemność w malowaniu figurek i rozgrywaniu potyczek w grach bitewnych. Mam nadzieję, że lektura bloga sprawi wam równie dużo przyjemności, jak mi dostarcza czytanie wpisów, które publikujecie na swoich blogach.
Today will be a bit more solemn and sentimental. Because five years ago, November 22, 2009, posting an introduction to Warheim Fantasy Skirmish I started blogging Danse Macabre, which then was called, and he looked a bit different.

To set up a blog inspired me Hakostwo, Skavenblight and Kapitan Hak started their blog a few months earlier. I have a few days of intense thinking I found that it is worth to take a chance and take me a bit of the internet, and run a blog would be a good prelude to the conquest of the virtual world.

Conquest is still in progress, so beware ;)

For the first several months I published on the blog mainly photographs documenting the progress of successive teams for the game Warheim Fantasy Skirmish and the entries containing information on the game itself. Over time, learning from my mistakes and stealing ideas from more experienced bloggers I started publish posts on a more diverse topics, rising in time to the currently functioning weekly division, of which as much as possible try not to derogate.

And so at the beginning of the week, which was a Sunday, I invite you to read Chosen from the week inspired by a similar series published by Inkub on the blog Wojna w miniaturze. On Monday I put on his blog entries related to the Warhammer Fantasy universe. Tuesdays, Wednesdays and Thursdays, I suggest you read entries with photo galleries finite work, relations with the workshop or posts related to rules of the game Warheim FS. On Friday, on the blog publish reviews, and on Saturday I give you the link to the Subjective Summary of the Week, which published on the blog Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

I believe that this division on the one hand provides you, dear readers, a little diversity in the published contents on the other hand helps me to not get bored with writing posts on my blog.

Moreover these five years many things have changed on the blog: logo, layout, and even the name itself. Probably you also change appealed to, as the number of visitors to the blog continues to grow, as the number of comments left behind by you which are the best motivation to continue writing.

Within 5 years of the blog has been displayed almost 400,000 times, together with Sister of Mercy we published 1278 posts and leave the same amount of comments. In addition, the blog gained 200 followers and 670 fans on Facebooku.

And for that I thank you all cordially, and I am glad that you find with me pleasure in painting miniatures and play the battle games. I hope that reading the posts published on Danse Macabre make you as much pleasure as I provide reading entries that you publish on your blog.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz