czwartek, 20 listopada 2014

Rekrutacja: Strażnicy dróg z Averlandu. Stronnicy, Strażnicy dróg.

W tym tygodniu nie znalazłem czasu na malowanie modeli Strażników dróg z Averlandu do Warheim FS.

Pomimo  braku czasu udało mi się skleić kolejne modele i dziś mam dla was zdjęcia Strażników dróg, czyli podstawowych stronników w drużynie z Averlandu.

Do złożenia modeli wykorzystałem części pochodzące między innymi z zestawów: Empire Free CompanyEmpire PistoliersEmpire State Troops oraz Huntsmen. Sztandar, o ile mnie Alzheimer nie myli, pochodzi z WH 40k.

Oprócz Chorążego i Sygnalisty wśród Strażników Dróg znalazły się także modele uzbrojone w broń prochową: GarłaczMuszkiet oraz Muszkiet hochlandzki.

Ponieważ zwykle nie wystawiam w drużynie Averlandczyków Strażników Dróg modele uzbroiłem tak, by w razie konieczności mogły prezentować lepiej wyekwipowanych Myśliwych czy Pikinierów, których zdjęcia opublikuję później.

W przyszłym tygodniu pokażę wam zdjęcia kolejnych stronników i być może pierwszych pomalowanych modeli.
Last week I had no time to paint the miniatures from Roadwardens from Averland to the game Warheim FS.

Despite so many of other tasks and lack of time but I was able to make new models and today I have for you another photo Roadwardens, the basic unit in the warband from Averland.

To make a model whose pictures you can see below I used parts from sets: Empire Free Company, Empire Pistoliers, Empire State Troops and Huntsmen. Banner, as I recall, is part of the WH 40k.

In addition to the BSB and Musician of the warband Roadwardens models were also armed with gunpowder weapons: Blunderbuss, Musket, and Hochland Long Rifle.

Because usually do not recruit this core henchmen to the warbands from Averland I armed models so that they can present better excellently equipped Hunters or Pikemen, whose photos to publish later.

If I succeed, then next week I'll show you pictures next henchmen and perhaps the first painted models from Averland.
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz