niedziela, 8 stycznia 2017

Zebrane z tygodnia #304/Chosen from the week #304

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #304 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #304 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Point of no return diorama converted and painted by Paweł Makuch.

Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Z kolei Gore_Khan na swoim blogu Diariusz RPG podsumował rok z Warheim FS.
 • Ponadto na DansE MacabrE w zakładce download dostępne są zaktualizowane podręczniki do Warheim FS.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • Gore_Khan on his blog Diariusz RPG summarized the year with Warheim FS. (PL)
 • In addition on the blog DansE MacabrE in the bookmark download is available an updated rulebook for Warheim FS. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Wilhelm na łamach bloga WilhelMiniatures pokazał krok po kroku jak pomalować model Pestigora.
 • Z kolei Tyler M. na blogu Mengel Miniatures pokazał swój sposób na malowanie istot eterycznych.
 • Natomiast Arbal na Coloured Dust pokazał jak malować drewniane beczki.
 • Wilhelm on his blog WilhelMiniatures showed step by step how to paint the model Pestigor. (ENG)
 • Tyler M. on the blog Mengel Miniatures showed his way of painting ethereal creature. (ENG)
 • And Arbal on Coloured Dust showed how to paint wooden barrels. (PL/ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Pepe na swoim blogu Fantasy w miniaturze rozpakował blister z zestawem Unded Monster Skulls od Ristuls EM.
 • A Volomir na stronie volomir.com zaprezentował model Dumah, Lord of Bones od Kimera Models.
 • Na DansE MacabrE zamieściłem także recenzję modelu z zestawu Transylvanian Mob 4 (with Crossbows) od West Wind Productions.
 • Pepe on his blog Fantasy w miniaturze unpacked blister Unded Monster Skulls from Ristuls EM. (PL)
 • Volomir on volomir.com presented model Dumah, Lord of Bones from Kimera Models.
 • On DansE MacabrE I posted the review model from a set of Transylvanian Mob 4 (with Crossbows) from West Wind Productions. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Na stronie Nauka w Polsce szanowne państwo-draństwo może zapoznać się z wyposażeniem starożytnego chirurga z Cypru.
 • A Borejko na Git Games prezentuje nieco młodsze ale równie użyteczne narzędzie - krzywomierz - który może przydać się na sesji RPG.
 • Natomiast wpisy opublikowane w ramach #29 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogu Borsuczy warsztat.
 • On the page Nauka w Polsce you can learn about the equipment of the ancient surgeon from Cyprus. (PL)
 • Borejko on Git Games presents a slightly younger but equally useful tool - map measurer - that can be useful at the session RPG. (PL)
 • Entries published within the #29 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blog Borsuczy warsztat. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz