niedziela, 15 stycznia 2017

Zebrane z tygodnia #305/Chosen from the week #305

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #305 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #305 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Pfeildorf's militia painted by Jaeckel Alone.

Warheim FS   |   Warheim FS

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • A między innymi na blogu FAEIT 212 możecie obejrzeć zdjęcia nowych modeli czcicieli Tzeentcha.
 • Ponadto na DansE MacabrE pokazałem gadżety, które otrzymają uczestnicy turnieju Warheim FS - Ucieczka z Gór Środkowych.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • On the blog FAEIT 212 you can see pictures of the new models worshipers of Tzeentch. (ENG)
 • On DansE MacabrE I showed gadgets that will receive the participants of the tournament Warheim FS - Escape from the Middle Mountains. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

Recenzje   |   Reviews

 • Pepe na łamach swojego bloga Fantasy w miniaturze zrecenzował model Ghoul King - Gurthrop od Dark Art Studios.
 • Zaś Grish na fat lazy painter rozpakował pudełko z modelem Cthulhu Cultist od Scibor MM.
 • A Sarmor na DansE MacabrE wystąpił gościnnie z recenzją modelu Maika von Ostwald od Hasslefree Miniatures.
 • Pepe on his blog Fantasy w miniaturze review model Ghoul King - Gurthrop from Dark Art Studios. (PL)
 • Grish on fat lazy painter unpacked box with the model Cthulhu Cultist from Scibor MM. (PL)
 • Sarmor on DansE MacabrE guest starred with review model Maika von Ostwald from Hasslefree Miniatures. (PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Na blogach bohoMaze oraz Git Games szanowne państwo-draństwo może przeczytać o kolekcjonowaniu gier RPG.
 • Przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Asterix Blog Valadoru.
 • Ponadto Michał na łamach DwarfCrypt przy okazji prezentacji modelu napisał kilka słów na temat Necronomiconu oraz Abdula Alhazreda.
 • On blogs bohoMaze and Git Games you can read entry about collecting rulebooks for RPG. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Asterix from Blog Valadoru. (PL)
 • Michał on the pages DwarfCrypt on the occasion of the presentation of the miniatures wrote a few words on the Necronomicon and Abdul Alhazred. (PL/ENG)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz