wtorek, 31 stycznia 2017

Podsumowanie miesiąca. Styczeń./Summary of the month. January.

styczniu na łamach DansE MacabrE zamieściłem 28 wpisów, a więc więcej w 2016 roku.

Rozpocząłem od podsumowania minionego 2016 roku na DansE MacabrE...

...oraz opublikowałem zaktualizowaną wersję podręcznika do Warheim FS...

styczniu na blogu opublikowałem trzy recenzje w których przybliżyłem wam zawartość zestawów Transylvanian Mob 4 (with Crossbows) od West Wind Productions oraz Maika von Ostwald od Hasslefree Miniatures i Town Guard Drummer od Scibor MM.

W ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu ukazał się wywiad z Asterixem z Blog Valadoru oraz Anolecrabem z Krypta Królów.


Odnośniki do wszystkich wywiadów przeprowadzonych w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.


Wziąłem także udział w #29 edycji FKB, którą zorganizował koyoth z shadow grey, a tematem przewodnim była Opowieść.


Udostępniłem także wpisy przybliżające kulisy historii Imperium: JęzykRelacje z sąsiednimi prowincjami, Nieludzie w Averlandzie, Religia, Barwy prowincji

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Pokazałem wam także gadżety oraz nagrody ufundowane przez Mini Monsters i HQ Resin na turniej Warheim FS.

Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#303#304#305 oraz #306 i #307) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa kolejnych Podsumowań tygodnia (#202#203, #204 oraz #205) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

A także zamieściłem #74 odcinek Muzycznie oraz zaproponowałem dwie inicjatywy na 2017 rok.
In January, on the pages of DansE MacabrE I posted 28 entries, more as the 2016 year.

I started by summarizing the past 2016 years on the blog DansE MacabrE...

...and published an updated version of the rulebook for Warheim FS...

In January, on a blog published three reviews where you can see the contents of sets Transylvanian Mob 4 (with Crossbows) od West Wind Productions oraz Maika von Ostwald od Hasslefree Miniatures i Town Guard Drummer od Scibor MM.

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog published interviews with Asterix from Blog Valadoru and Anolecrab from Krypta Królów.


Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


I took part in edition #29 of MBCorganized by koyoth from shado grey, and the theme was the story.


Also provided some entries approximating backstage of history the Empire: JęzykRelacje z sąsiednimi prowincjamiNieludzie w AverlandzieReligiaBarwy prowincji

I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


I have shown you the gadgets and the awards funded by the Mini Monsters and HQ Resin for the tournament Warheim FS.

And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (303#304#305 and #306 and #307), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#202#203, #204 and #205), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.

And also I posted #74 episode Musically and I proposed two initiatives for 2017 years.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE ponad 25k razy, a wśród najczęściej czytanych postów w styczniu, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy Zbrojni z Middenheim - część 26: Diorama, sanie. Galeria oraz Między Młotem a Kowadłem... - Asterix z Blog Valadoru! i Podsumowanie 2016 roku na DansE MacabrE.


Na dzień 31
012017 blog posiada 225 obserwatorów i 184 polubienia na nowym fanpage on FB oraz 2055 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog Danse Macabre over 25k times, and among the most read posts in January, except during the last sections Chosen of the weekwas the post 
Zbrojni z Middenheim - część 26: Diorama, sanie. Galeria and Między Młotem a Kowadłem... - Asterix z Blog Valadoru! and Summary of 2016 years on the DansE MacabrE.

As at the date 31
012017 blog has 225 followers and 184 like it! on new fanpage on Facebook and in 2055 published posts.


***
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz