niedziela, 1 stycznia 2017

Podsumowanie 2016 roku na DansE MacabrE.|Summary of 2016 years on the DansE MacabrE.

Witajcie w nowym 2017 roku!

Dziś pozwoliłem sobie przygotować krótkie, roczne podsumowanie, w którym przypomnę zarówno wam jak i sobie kilka ważniejszych wydarzeń z 2016 roku, które miały miejsce na DansE MacabrE.

A do najważniejszych wydarzeń w minionym roku na pewno należały dwa turnieje Warheim FS - Piekło pocztowe... oraz Śmiech Mrocznych Bogów!, które odbyły się w Innym Wymiarze w Katowicach...

...oraz primaaprilisowy żart, który przygotowałem wraz z Maniexem, a na który kilka osób dało się nabrać.

W maju, wraz z Maniexem, wywiadem z Hakostwem rozpoczęliśmy nową serię wpisów publikowanych pod etykietą Między Młotem a Kowadłem, a nowe wpisy pojawiają się co trzy tygodnie.

Kolejnymi ważnymi wydarzeniami były 30-dniowe Wyzwanie Figurkowe, które we wrześniu przygotowaliśmy dla polskich blogerów...

...oraz Świąteczna Wymiana Figurkowa, która miała miejsce w grudniu.

W 2016 roku opublikowaliśmy 400 wpisów, czyli więcej niż w minionym 2015 roku

Podobnie jak w 2015 udało mi się utrzymać tygodniowy, tematyczny podział publikowanych wpisów. A więc na początku tygodnia, w niedzielę przygotowywałem dla was kolejne odcinki Zebranych z tygodnia, w poniedziałki publikowałem między innymi wywiady Między Młotem a Kowadłem, we wtorki zamieszczałem wpisy fluffowe, w środy pokazywałem wam galerie pomalowanych figurek lub makiet, natomiast w czwartki zamieszczałem raporty bitewne lub wpisy związane z turniejami Warheim FS, z kolei w piątki udostępniałem wam recenzje, a w soboty zamieszczałem odnośniki do Podsumowania Tygodnia na Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

Do sukcesów zaliczam także regularny udział w Figurkowym Karnawale Blogowym, który w grudniu 2016 roku miał swoją #28 odsłonę.

Rok 2016 kończymy mając 222 obserwatorów na bloggerze oraz 169 polubienia na nowym fanpage Warheim FS na FB.

Szanowne państwo-draństwo odwiedziło DansE MacabrE w minionym roku niemal 290000 razy, co daje sumę ponad 830000 odwiedzin w historii bloga.

I za to wszystko serdecznie dziękujemy! 

Jednocześnie zachęcam do komentowania i udostępniania wpisów publikowanych na blogu.
Pzdr,
qc
Welcome to the new 2017 years!

Today I allowed myself to prepare a brief annual summary, which remind both you and me a few important events from 2016 that took place on the DansE MacabrE.

And the most important events in the past year for sure were two tournaments Warheim FSPiekło pocztowe... and Śmiech Mrocznych Bogów!, which took place in Inny Wymiar in Katowice...

..oraz April Fool's joke, which I prepared with Maniex, and that several people be suckered.

In May, together with Maniex, interview with Hakostwo started a new series of entries published under the label between a rock and a hard place and new entries appear every three weeks.

Other important events were the 30-day Miniatures Challenge, which in September we prepared for Polish-language bloggers...

...and Christmas Miniatures Exchange, which took place in December.

In 2016, we published 400 blog entries, which is more than in the past 2015 years.

Just like in 2015 I was able to keep the thematic, the weekly division of published entries. So on the beginning of the week, on Sunday I prepared for you the next episodes Chosen from the week, on Mondays I published among other things, interviews between a rock and a hard place, on Tuesdays we published fluff entries, on Wednesdays showed you the galleries of painted miniatures or models, on Thursdays he published battle reports  or entries related to the tournaments Warheim FS, on Fridays make available to you reviews, and on Saturdays he published links to week summaries on the Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

The success I count as regular participation in Miniature Blog Carnival design blog, which in December 2016 years had his #28 edition.

The year 2016 we end up with 222 observers blogger, and 169 likes on a new fanpage Warheim FS on the Facebook.

You visited DansE MacabrE in the past year almost 290000 times, making a total of more than 830000 visits in the history blog.

And for all this we thank you!

At the same time I encourage you to comment and share posts published on the blog DansE MacabrE.
Regards,
qc

Podsumowania miesiąca | Summaries of the month

I - II - III
IIIIV - VI
VII - VIIIIX
X - XI -XII

Podsumowania miesiąca | Summaries of the month


I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz