niedziela, 2 lipca 2017

Zebrane z tygodnia #329/Chosen from the week #329

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #329 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #329 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Garrosh “Hellscream” painted by Sergio Calvo Rubio.
Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy
 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kilka informacji na temat prowincji Middenland, zaprezentowałem nagrody ufundowane na turniej Warheim FS przez sklep Battle Models oraz udostępniłem zasady dla Postaci Dramatu - Tehenhuain, Zwiastun Boga Węża.
 • Ponadto Gideon na blogu Awesome Lies wpisem IV: Let battle commence kontynuuje cykl The WFRP Story.
 • Xathrodox86 na swoim blogu It always rains in Nuln opublikował wpis Role-playing Rants: was Warhammer Fantasy "too dark" for its own good?
 • In the blog DansE MacabrE I posted some information about Middenland, presented the prizes sponsored at the tournament Warheim FS by Battle Models, and provided the rules for the Dramatis Personae - Tehenhuain, Zwiastun Boga Węża. (PL)
 • Gideon on Awesome Lies blog entry IV: Let battle commence continues The WFRP Story series. (ENG)
 • Xathrodox86 on his blog It always rains in Nuln posted entry Role-playing Rants: Was Warhammer Fantasy "too dark" for its own good? (ENG)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Anolecrab na łamach swojego bloga Krypta Królów udostępnił grafiki z profesjonalnymi tłami do zdjęć figurek.
 • Zaś Wookush na blogu Codename:Wargaming pokazał wyposażenie swojego warsztatu do malowania.
 • Natomiast Volomir na swojej stronie volomir.com pokazał krok po kroku jak pomalował model Magnus the Red od Games Workshop.
 • Anolecrab on his blog Krypta Królów released graphics with a professional background for photo miniatures. (PL/ENG)
 • Wookush on the blog Codename: Wargaming has shown the tools and equipment of his painting workshop. (PL)
 • Volomir on his website volomir.com showed step by step how he painted the Magnus the Red from Games Workshop. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Maniex na łamach swojego bloga Maniexite rozpakował pudełko z zestawem podstawek Sector Mechanicus Bases od Games Workshop.
 • Z kolei Tony na Dampf's Modelling Page pokazał zestaw Mushrooms od Hysterical Games.
 • A na DansE MacabrE zaprezentowałem zawartość zestawu Golemic Market od Micro Art Studio.
 • Maniex on his blog Maniexite unpacked the box with the set of Sector Mechanicus Bases from Games Workshop. (PL)
 • Tony on Dampf's Modeling Page showed a set of Mushrooms from Hysterical Games. (ENG)
 • And on my DansE MacabrE blog I presented the contents of the Golemic Market from Micro Art Studio. (PL/ENG)

Relacje   |   Report

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Na łamach serwisu Board Times oraz na blogu bitewniakowe pogranicza szanowne państwo-draństwo może zapoznać się z recenzjami gry planszowej Kryształy Czasu.
 • Bird podsumował na łamach bloga Tabletop Bastards #34 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim była Gwiazdy filmowe. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog Wojna w miniaturze, gdzie Inkub ogłosił temat #35 wydania FKB.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Luca Lagao Gorzej się nie da....
 • On the page of the Board Times and on the blog bitewniakowe pogranicza you can read reviews of the Polish board game Kryształy Czasu. (PL)
 • Bird summarized on his blog Tabletop Bastards #34 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was Movie star. If you are interested about the next edition, look on blog Wojna w miniaturze, where Inkub announced on the #35 issue of MBC. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Luca Lagao from Gorzej się nie da.... (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz