poniedziałek, 31 lipca 2017

Podsumowanie miesiąca. Lipiec.
Summary of the month. July.

lipcu na DansE MacabrE zamieściłem 33 wpisy, a więc więcej niż w 2016 roku.

Szanowne państwo-draństwo odwiedziło w lipcu blog DansE MacabrE ponad 1.000.000 razy. Dziękuję bardzo za każdą wizytę i komentarz!

Na blogu udostępniłem wpis organizacyjny z informacjami na temat Turnieju Warheim FS - Mitterherbst oraz zaprezentowałem nagrody ufundowane przez Battle Models oraz Kromlech i Ristuls EM.

Umieściłem także relację z kolejnych sesji Warhammer FRP - Jesteśmy Legion i Na jedną kartę....

Na blogu udostępniłem zasady dla kolejnych Postaci Dramatu - Tiktaq’to, Oko Niebios oraz Albrecht Waldner, Inżynier dowodzący i Drezyna Bojowa Snotlingów, a także Durgaluk Krzywousty, Skrytobójca, Hobgoblin.

lipcu na blogu opublikowałem cztery recenzje: Dwarven Brewmeister od Reaper Miniatures, Wooden Crates, Food Crates, Spare Parts Crates od Micro Art Studio oraz Ogre Gunner od Scibor MM i Gnom z muszkietem od SpellCrow.

W ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu ukazał się wywiad z Krzysztofem Dust Brothers.

Odnośniki do wszystkich wywiadów przeprowadzonych w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.


Wziąłem także udział w #35 edycji FKB, którą zorganizował Inkub z bloga Wojna w miniaturze, a tematem przewodnim były Czerwone oczy.


Rozpocząłem także prace nad modelem Arkanaut Frigate od Games Workshop.

Udostępniłem także wpisy przybliżające historię i geografię Imperium: Wielkie Hrabstwo Middenlandu - Historia i polityka oraz Język, relacje z sąsiednimi prowincjami, barwy prowincji i Znaczące miejsca, a także Baronia Nordlandu - Kraina.

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#329#330#331 oraz #332 i #333) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa kolejnych Podsumowań tygodnia (#226#227#228 oraz #229 i #230) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.
In July in the blog DansE MacabrE I posted 33 entries, so more than in 2016.

In July you visited the DansE MacabrE blog over 1,000,000 times. Thank you very much for every visit and every comment!

On the blog I posted an organizational entry with information on the tournament Warheim FS - Mitterherbst and presented the prizes funded by Battle Models and Kromlech and Ristuls EM.

I have also included reports from subsequent sessions of Warhammer FRP - We are Legion and On one card. (PL)

On the blog I made the rules for the next Dramatis Personae - Tiktaq’to, Oko NiebiosAlbrecht Waldner, Inżynier dowodzący and Drezyna Bojowa Snotlingów and Durgaluk Krzywousty, Skrytobójca, Hobgoblin.

In July , on the blog, I published four reviews where I brought you the Dwarven Brewmeister from Reaper MiniaturesWooden Crates, Food Crates, Spare Parts Crates from Micro Art Studio, and Ogre Gunner od Scibor MM and Gnome with muske od SpellCrow.

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog published interviews with Krzysztod from Dust Brothers.

Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


I took part in edition #35 of MBCorganized by Inkub from Wojna w miniaturze and the theme was Red eyes.


I have also made entries about the history and geography of the EmpireHistoria i polityka and Język, relacje z sąsiednimi prowincjami, barwy prowincji and Znaczące miejsca, and Baronia Nordlandu - Kraina. (PL)

I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.

And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (#329#330#331 oraz #332 i #333), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#226#227 and #228 and #229 and #230), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE blisko 23k razy, a wśród najczęściej czytanych postów w maju, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy InBox: Wooden Crates, Food Crates, Spare Parts Crates od Micro Art Studio oraz Scarecrows od Ristuls EM i InBox: Golemic Market od Micro Art Studio.


Na dzień 31
072017 blog posiada 237 obserwatorów i 249 polubień na nowym fanpage on FB oraz 2229 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog DansE MacabrE near 23k times, and among the most read posts in May, except during the last sections Chosen of the weekwas the post 
InBox: Wooden Crates, Food Crates, Spare Parts Crates from Micro Art Studio oraz Scarecrows from Ristuls EM i InBox: Golemic Market od Micro Art Studio.

As at the date 31
072017 blog has 237 followers and 249 like it! on new fanpage on Facebook and in 2229 published posts.


***
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz