niedziela, 30 lipca 2017

Zebrane z tygodnia #333
Chosen from the week #333.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #333 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #333 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Flagellants painting by Jaeckel.

Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kilka informacji na temat prowincji Nordland zaprezentowałem relację z kolejnej sesji WFRP oraz udostępniłem zasady dla Postaci Dramatu - Durgaluk Krzywousty, Skrytobójca, Hobgoblin.
 • Ponadto Gideon na blogu Awesome Lies wpisem VII: World Building kontynuuje cykl The WFRP Story.
 • A Watcher na łamach bloga Minas Kolmar podzielił się swoją opinią na temat odejścia Toma Kirby z Games Workshop.
 • In the blog DansE MacabrE I published some information about the province of Nordland I presented a report from another WFRP session and provided rules for the Dramatis Personae - Durgaluk Krzywousty, Skrytobójca, Hobgoblin. (PL)
 • Gideon on Awesome Lies blog entry VII: World Building continues The WFRP Story series. (ENG)
 • Watcher on the blog Minas Kolmar shared his opinion about left Tom Kirby from Games Workshop. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Joe B na łamach swojego bloga Broken Paintbrush opublikował poradnik w którym pokazał swój pomysł na malowanie ciemnej skóry.
 • Zaś Johann na blogu Chestnut Ink pokazał krok po kroku jak malować techniką NMM.
 • Z kolei Wilhelm na łamach bloga WilhelMiniatures kontynuuje malowanie modeli Poxwalkers z zestawu Dark Imperium od Games Workshop.
 • Joe B on his blog Broken Paintbrush has published a guide in which he showed his idea for painting dark skin. (ENG)
 • Johann on the Chestnut Ink blog showed step by step how to paint with NMM. (ENG/FRA)
 • Wilhelm on the blog WilhelMiniatures continue painting Poxwalkers from the box Dark Empire from Games Workshop. (ENG).

Recenzje   |   Reviews

 • Maniex na łamach swojego bloga Maniexite rozpakował pudełko z modelem Primaris Space Marine Librarian od Games Workshop.
 • Z kolei Dominig na blogu Kostka Domina podzielił się swoimi wrażeniami na temat Test of Honour starter set + Unarmoured Samurai od Warlord Games.
 • Na DansE MacabrE opublikowałem recenzję modelu Gnom z muszkietem od SpellCrow.
 • Maniex on his blog Maniexite unpacked the box with Primaris Space Marine Librarian from Games Workshop. (PL)
 • Dominig on the blog Kostka Domina shared his impressions of the Test of Honor starter set + Unarmoured Samurai od Warlord Games. (PL)
 • On my blog DansE MacabrE I published a review miniatures the Gnom with musket from SpellCrow. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz