niedziela, 16 lipca 2017

Zebrane z tygodnia #331/Chosen from the week #331

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #331 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #331 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Queen Anne’s Revenge by modeler Anatoly Pechnikov.

Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na DansE MacabrE opublikowałem regulamin i scenariusze na turniej Warheim FS - Mitterhebst, który odbędzie się 30 września 2017.
 • Ponadto Gideon na blogu Awesome Lies wpisem V: Smashing Skulls kontynuuje cykl The WFRP Story.
 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kilka informacji na temat prowincji Middenland oraz zamieściłem zasady kolejnej Postaci Dramatu - Albrecht Waldner, Inżynier dowodzący - do Warheim FS.
 • On DansE MacabrE, I published the rules and scenarios for the Warheim FS - Mitterhebst tournament, which will take place on September 30, 2017.
 • Gideon on Awesome Lies blog entry V: Smashing Skulls continues The WFRP Story series. (ENG)
 • In the DansE MacabrE blog, I posted some information about Middenland, and I posted the rules for another Dramatis Personae - Albrecht Waldner, Command Engineer - for Warheim FS. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Arbal na swoim blogu Coloured Dust pokazał swój patent na nakładanie kalkomanii na modele.
 • Z koleiWilhelm na łamach bloga WilhelMiniatures kontynuuje malowanie modeli Poxwalkers z zestawu Dark Imperium od Games Workshop.
 • Natomiast Giovanni na stronie figurementors.com opublikował poradnik w którym pokazał jak pomalować czarny pancerz.
 • Arbal on his blog Colored Dust showed his patent on decalting models. (PL/ENG)
 • Wilhelm on the blog WilhelMiniatures continue painting Poxwalkers from the box Dark Empire from Games Workshop. (ENG)
 • Giovanni on the site of figurementors.com has published a guide in which he showed how to paint a black power armour. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • G Mort na swoim blogu GMorts Chaotica zrecenzował Countess Augusta Byron od Wild West Exodus.
 • Zaś Maniex na blogu Maniexite zaprezentował zestaw Munitorum Armoured Containers od Games Workshop.
 • A na blogu DansE MacabrE rozpakowałem blistry z zestawami Wooden Crates oraz Food Crates i Spare Parts Crates od Micro Art Studio.
 • G Mort on his blog GMorts Chaotica reviewed Countess Augusta Byron from Wild West Exodus. (ENG)
 • Maniex on the blog Maniexite presented the Munitorum Armored Containers kit from Games Workshop. (PL)
 • On the DansE MacabrE blog I unpacked Wooden Crates and Food Crates and Spare Parts Crates from Micro Art Studio. (ENG)

Podsumowania   |   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Z kolei Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze zamieścił kolejne wydanie podsumowanie Trzy po trzy.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2017.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze published another edition summarizes Three times Three. (ENG/PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2017. (ENG)

Inne   |   Others

 • Michał na swoim blogu Nordic Night opublikował wpis Runy - Futhark Starszy. Wróżenie.
 • Z kolei Dariusz na swoim autorskim blogu dariusz domagalski zamieścił wpis upadek imperium.
 • Wpisy opublikowane w ramach #35 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach DansE MacabrE i Gangs of Mordheim.
 • Michał on his blog Nordic Night published the entry Runy - Futhark Elder. Divination. (PL)
 • Dariusz on his own blog dariusz domagalski posted a fall in the empire. (PL)
 • Entries published within the #35 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs DansE MacabrE and Gangs of Mordheim. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz