niedziela, 9 lipca 2017

Zebrane z tygodnia #330/Chosen from the week #330

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #330 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #330 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

OSCURA - Queen of Spades painted by Mirko Cavalloni.
Warhammer Fantasy
 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kilka informacji na temat prowincji Middenland, zaprezentowałem relację z kolejnej sesji WFRP oraz udostępniłem zasady dla Postaci Dramatu - Tiktaq’to, Oko Niebios.
 • Ponadto Gideon na blogu Awesome Lies wpisem V: Smashing Skulls kontynuuje cykl The WFRP Story.
 • Nico na blogu Realms of Chaos napisał kilka słów o Chronicles of Hate od Adriana Smitha.
 • In the blog DansE MacabrE I published some information about the province of Middenland, I presented a report from another WFRP session and provided rules for the Dramatis Personae - Tiktaq'to, Eye of the Heavens. (PL)
 • Gideon on Awesome Lies blog entry V: Smashing Skulls continues The WFRP Story series. (ENG)
 • Nico on the blog Realms of Chaos wrote a few words about Chronicles of Hate from Adrian Smith. (ENG)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Mateusz na blogu the Dark Oak pokazał swój pomysł na skonwertowanie modeli Ogarów Chaosu.
 • Z kolei Dave na swoim blogu Wargaming Tradecraft pokazał, że nawet z Ogra można zrobić łotra.
 • Zaś Wilhelm na łamach bloga WilhelMiniatures rozpoczął malowanie modeli Poxwalkers z zestawu Dark Imperium od Games Workshop.
 • Mateusz on blog the Dark Oak showed his idea to convert Chaos Hound models. (PL)
 • Dave on his blog Wargaming Tradecraft has shown that even with the Ogre you can make a rogue. (ENG)
 • Wilhelm on the blog WilhelMiniatures began painting Poxwalkers from the box Dark Empire from Games Workshop. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Imarthil PL na łamach swojego bloga Kuźnia Imarthila zrecenzował i pomalował model Elven Mage od Scibor MM.
 • Natomiast koyoth na blogu shadow grey i Sigur na łamach The Tale of Painters podzielili się swoimi wrażeniami na temat zestawu Dark Imperium od Games Workshop.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE otworzyłem blister z zestawem modeli Dwarven Brewmeister od Reaper Miniatures.
 • Imarthil PL on his blog Kuźnia Imarthila reviewed and painted miniatures Elven Mage from Scibor MM. (PL)
 • Koyoth on blog shadow grey and Sigur on the page The Tale of Painters shared their impressions of the box Dark Imperium from Games Workshop. (PL/ENG)
 • In the pages of the DansE MacabrE blog, I opened blister the Dwarven Brewmeister from Reaper Miniatures. (PL/ENG)

Relacje   |   Reports

 • Borejko na swoim blogu Git Games zamieścił relację z UK Games Expo 2017.
 • A Sarmor na stronie The Node i gervaz na bitewniakowe pogranicza podzielili się swoimi wrażeniami z wydarzenia Gladius.
 • Natomiast czaki jakiś czas temu, na łamach bloga Codename:Wargaming, opublikował relację z wydarzenia Pyrkon 2017.
 • Borejko on his blog Git Games posted a report on the UK Games Expo 2017. (PL)
 • Sarmor on The Node and gervaz on the bitewniakowe pogranicza blog have shared their impressions about event Gladius.
 • Czaki some time ago, in the blog Codename:Wargaming, published a report from the event Pyrkon 2017. (PL)

Podsumowania   |   Summaries


I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz