piątek, 28 czerwca 2019

Recenzja: Dread Wolves od Great Escape Games.
Reviews: Dread Wolves from Great Escape Games.

Szukając modeli, które mógłbym wykorzystać jako Ogary Chaosy do kompanii Karnawału Chaosu do Warheim FS w ofercie niezawodnego sklepu Battle-Models.com znalazłem blister z trzema modelami Dread Wolves od Great Escape Games.

Recenzję zestawu znajdziecie poniżej.

Zestaw Dread Wolves otrzymałem zapakowany w plastikowy blister wewnątrz którego w plastikowym woreczku znajdowały się trzy odlane w całości z żywicy modele oraz ulotka z informacjami od producenta, a także karta Ungodly Creature zapewne do gry The Curse of Dead Man's Hand, do której dedykowane są modele.


Widoczne na zdjęciach błony pozostałe po procesie odlewu nie były trudne do usunięcia, podobnie z nielicznymi nadlewkami. Gorzej było z linią podziału formy, której przesunięcie w kilku miejscach było widoczne.

Figurki wyrzeźbił Phil Hynes i jeśli szukacie nieumarłych wilków lub psów, które przy figurkach w skali 28 mm nie będą wyglądały jak konie, to zestaw Dread Wolves jest bardzo rozsądną alternatywą.


Tym bardziej, że cena za zestaw zdecydowanie nie należy do wygórowanych.

Polecam.
Searching in online stores for models that I could use as Hounds of Chaos in the ranks of my Carnival of Chaos company to Warheim FS in the offer of a reliable Battle-Models.com store I found what I was looking for, a blister with three Dread Wolves from Great Escape Games.

You will find the review of the set Dread Wolves on the blog below.

I received a Dread Wolves set packed in a plastic blister inside which in a plastic bag were three cast resin models and a leaflet with information from the manufacturer, as well as the Ungodly Creature card probably for game The Curse of Dead Man's Hand, which the models are dedicated to.

The membranes visible after the casting process were not difficult to remove, such as a few traps. It was worse with the dividing line of the form, whose displacement in several places was visible.

Miniatures sculpted Phil Hynes and if you're looking for undead wolves or dogs that do not look like horses on a 28 mm scale, the Dread Wolves set is a very reasonable alternative.

The more that the price for the set definitely does not belong to exorbitant.

I recommend.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz