czwartek, 12 grudnia 2019

Poradnik: Teufelsberg, Sernik.
Tutorial: Teufelsberg, Cheese house.

Budując wieś Teufelsberg do Warheim FS postanowiłem umieścić pomiędzy zwaloryzowanymi dużymi budynkami pruskiej wioski od firmy Tereny do Gier, także inne mniejsze budowle małej architektury. I tak, oprócz studni, które prezentowałem Wam na blogu DansE MacabrE dwa tygodnie temu, zbudowałem także dwa serniki.

A może Wy macie pomysły na inne budynki?

Nie jestem znawcą historii architektury i pewnie dlatego pierwszy raz spotkałem się z sernikiem podczas  lektury Trylogii Husyckiej autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, trylogię swoją drogą na blogu polecałem TUTAJ. Natomiast swoją konstrukcję oparłem na zdjęciach opublikowanych na stronie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.
When building the village of Teufelsberg for Warheim FS, I decided to put between the valorized buildings of the Prussian village from Tereny do Gier, also other smaller buildings. And so, in addition to the wells that I presented to you on the DansE MacabrE blog two weeks ago, I also built two Cheese house (I don't know if it's a good translation, I couldn't find the right word in English).

Or maybe you have ideas for other buildings?

To be honest, I met the cheesecake for the first time while reading the Hussite Trilogy by Andrzej Sapkowski (This author also wrote The Witcher), which I recommended on the blog HERE. However, I based my construction on photos published on the website of the Museum of Agriculture in Ciechanowiec.Do budowy użyłem drewnianych sosnowych listewek o różnej grubości i szerokości oraz fragmentów balsy, a także owalnych plastikowych podstawek.

Prace rozpocząłem od wywiercenia w każdej z podstawek 4 otworów montażowych, w których zostaną umieszczone piny osadzone w drewnianych listewkach pełniących rolę belek na których będą stały budynki.

Dla każdego budynku przygotowałem 4 listewki, które przyciąłem na długość 8 cm, jak się okazało później było to za dużo i skróciłem długość do 6 cm.

Na końcach każdej listewki wywierciłem otwór montażowy w którym umieściłem piny wykonane ze spinacza biurowego, który przykleiłem klejem cyjanoakrylowym.
For construction, I used wooden pine slats of various thickness and width, and fragments of balsa, as well as oval plastic bases that remained after sets of miniatures from Games Workshop.

I started work by drilling 4 mounting holes in each of the bases, in which pins will be placed embedded in wooden slats acting as beams on which the buildings will stand.

For each building I prepared 4 slats, which I cut to a length of 8 cm, as it turned out later it was too much and shortened the length to 6 cm

At the ends of each slats, I drilled a mounting hole in which I put pins made of a paper clip, which I glued with cyanoacrylate glue.

Następny krok to przygotowanie podłogi.

Do tego celu użyłem przyciętego do kwadratu o boku 4 cm fragmentu balsy, na który z jednej strony nakleiłem listewki o szerokości około 5 mm.
The next step is to prepare the floor.

For this purpose, I used a trimmed fragment of a square balsa with a side of 4 cm, on which I glued slats about 5 mm wide on one side.Z listwy o przekroju kwadratu o boku 1 cm wyciąłem długie na 4 cm odcinki, które następnie przyciąłem tak, by uzyskać przekrój w kształcie litery "L".

Na końcach każdej z belek wywierciłem po 2 otwory montażowe, jednak tylko na jednym końcu umieściłem piny, którymi połączyłem belki z podłogą.

Następnie całość umieściłem na przygotowanych wcześniej podporach.
After preparing the floor, I cut out 4 cm long sections from a 1 cm square slat, which I then cut to obtain the "L" shaped cross section.

At the ends of each of the beams, I drilled 2 mounting holes, but only at one end I put the pins with which I connected the beams with the floor

Then I put the whole on the previously prepared columns.Ściany wykonałem z płaskich drewnianych listewek o szerokości 1 cm, w których dodatkowo na bokach wyciąłem trójkątne fragmenty, tak by złożeniu w całość powstały otwory w kształcie kwadratów.

Natomiast z przodu z listewek o przekroju kwadrata wyciąłem odcinki z których skleiłem futrynę otworu wejściowego do wnętrza budynku.
The walls were made of flat wooden slats 1 cm wide, in which I additionally cut out triangular fragments on the sides so that, assembled, square holes were formed.

Whereas at the front from the slats with a square cross-section I cut out sections from which I glued the door frame of the entrance hole to the interior of the building.Ostatni krok, to budowa dachu oraz drabin.

O moim sposobie na dach kryty gontem więcej napisałem TUTAJ, natomiast poradnik o drabinach znajdziecie TUTAJ.
The last step is the construction of the roof and ladders.

I wrote more about my method for a roof tiles on my blog HERE, while a tutorial on ladders you can be found HERE.I to tyle. Jeśli zamierzacie budować sernik, to życzę Wam udanej zabawy, a ja zabieram się za malowanie.
And that's it. If you are going to build a Cheese house, I wish you lots of fun, and I'm painting.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza