piątek, 10 czerwca 2022

Recenzja: Dwarf Brewer od Scibor MM.
Reviews: Dwarf Brewer from Scibor MM.

Po opublikowanej w maju recenzji modelu Drunkard Dwarf postanowiłem złożyć i przygotować do malowania Kompanię krasnoludzkich Piwowarów do Warheim FS.

Wybór padł na modele od 
Scibor MM, bo po pierwsze primo Scibor ma w swojej ofercie wszystkie potrzebne modele, a po drugie primo podoba mi się charakterystyczny dla Scibora styl, w którym rzeźbi Krasnoludów - ci zaś jak przystało na dzieci Grungniego wyglądają jak wyciosani z kamienia.

Dziś mam dla Was recenzję modelu 28mm/30mm Dwarf Brewer 28FM0483 od Scibor MM, który w szeregach Kompanii krasnoludzkich Piwowarów będzie pełnił rolę Powozu piwnego, a w Warheim FS może być wystawiony także jako Postać Dramatu - Brokk Tryggson, Piwowar.

Model odlany w 14 elementach z szarej żywicy został umieszczono w przeźroczystym blisterze, w którym znalazły się także kwadratowa sceniczna podstawka i firmowa ulotka.

Model przedstawia krasnoludzkiego piwowara oraz powóz piwny.

Po rozpakowaniu warto umyć żywiczne elementy w ciepłej wodzie z mydłem.

Jakość odlewu jest dobra, a części dobrze do siebie pasują, choć warto przed sklejeniem spinować ze sobą poszczególne elementy. Nie zauważyłem większych nadlewek czy większych śladów podziału formy, zaś błony pozostałe po procesie odlewania można łatwo usunąć szczoteczką do zębów.


Więcej informacji na temat zestawu znajdziecie na stronie producenta.
After the review of the Drunkard Dwarf miniatures published in May, I decided to assemble and prepare a Company of Dwarven Brewers for Warheim FS for painting.

The choice fell on miniatures from Scibor MM, because first primo Scibor offers all the necessary miniatures, and secondly primo, I like the Scibor style, in which he sculpts the Dwarves - and as befits Grungni's children, they look like they are made of stone. 

And so today I have for you a review of the 28mm/30mm Dwarf Brewer 28FM0483 model from Scibor MM, which in the ranks of the Company of Dwarven Brewers will play the role of a beer carriage, and in Warheim FS it can also be issued as a Dramatis Personae - Brokk Tryggson, Wandering Master Brewer.

The model cast in 14 elements of gray resin was placed in a transparent blister, which also included a square scenic bases and a company leaflet.

The miniatures shows a dwarven brewer and a beer carriage.

After unpacking, it is a good idea to wash the resin elements in warm soapy water.

The quality of the casting is good and the parts fit well together, although it is worth pinning the individual elements together before gluing. I have not noticed any larger chunks or major traces of mold splitting, and the films left over from the casting process can be easily removed with a toothbrush.

More information about the set can be found on the manufacturer's website.Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy

Mordheim i Warheim FS. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz