piątek, 2 czerwca 2023

Recenzja: Dwarf Ranger od Scibor MM.
Reviews: Dwarf Ranger from Scibor MM.

Dziś z przepastnego pudełka z modelami z których mam złożyć Kompanię krasnoludzkich Piwowarów od Warheim FS wylosowałem blister z modelem 28mm/30mm Dwarf Ranger #7 28FM0211 od Scibor Monstrous Miniatures, który będzie pełnił rolę Krasnoludzkiego Rangera.

Model odlany w trzech elementach z szarej żywicy przedstawia brodatego krasnoluda, który na goły tors zarzucił ciężki płaszcz z kapturem, zaś do walki staje uzbrojony w dwa młoty - które swoją drogą warto spinować przed przyklejeniem do modelu.

Po rozpakowaniu warto umyć żywiczne elementy w ciepłej wodzie z mydłem.

Jakość odlewu jest dobra, choć warto oczyścić model z nadlewek i błon pozostałych po procesie odlewania. Ponadto zauważalna jest także linia podziału formy, której do końca nie udało mi się usunąć.


Więcej informacji na temat zestawu znajdziecie na stronie producenta.
Today, from the cavernous box with miniatures from which I am to assemble the Company of Dwarven Brewers to Warheim FS, I drew a blister with the 28mm/30mm Dwarf Ranger #7 28FM0211 miniatures from Scibor MM, which will act as the Dwarf Ranger.

The miniatures cast in three elements of gray resin shows a bearded dwarf who put a heavy cloak with a hood on his bare torso, and is armed with two hammers - which, by the way, are worth pinning before gluing to the miniatures.

After unpacking, it is a good idea to wash the resin elements in warm soapy water.

The quality of the casting is good, although it is worth cleaning the model from the sprues and membranes left over from the casting process. In addition, there is also a dividing line of the form, which I have not been able to remove completely.

More information HERE.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz