piątek, 11 sierpnia 2023

Recenzja: Dwarf Ranger od Scibor MM.
Reviews: Dwarf Ranger from Scibor MM.

Dziś z przepastnego pudełka z modelami z których mam złożyć Kompanię krasnoludzkich Piwowarów od Warheim FS wylosowałem blister z modelem 28mm/30mm Dwarf Ranger #8 28FM0211 od Scibor Monstrous Miniatures, który będzie pełnił rolę Krasnoludzkiego Rangera.

Model odlany w dwóch elementach z szarej żywicy przedstawia brodatego krasnoluda, który chroni się przed trudnymi warunkami atmosferycznymi za ciężkim płaszczem, a przed wrogimi ciosami za płytą masywnego naramiennika, zaś do walki staje uzbrojony w krasnoludzki topór.

Po rozpakowaniu warto umyć żywiczne elementy w ciepłej wodzie z mydłem.

Jakość odlewu jest dobra, choć warto oczyścić model z nadlewek i błon pozostałych po procesie odlewania. Ponadto zauważalna jest także linia podziału formy, której do końca nie udało mi się usunąć.


Więcej informacji na temat zestawu znajdziecie na stronie producenta.
Today, from the cavernous box with miniatures from which I am to assemble the Company of Dwarven Brewers to Warheim FS, I drew a blister with the 28mm/30mm Dwarf Ranger #8 28FM0211 miniatures from Scibor MM, which will act as the Dwarf Ranger.

Two-piece gray resin miniatures depicts a bearded dwarf who protects himself from harsh weather conditions behind a heavy cloak, and from enemy blows behind a massive shoulder plate, and comes into battle armed with a dwarven ax.

After unpacking, it is a good idea to wash the resin elements in warm soapy water.

The quality of the casting is good, although it is worth cleaning the model from the sprues and membranes left over from the casting process. In addition, there is also a dividing line of the form, which I have not been able to remove completely.

More information about the kit can be found on the manufacturer's website

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz