piątek, 17 marca 2023

Recenzja: Dwarf Female Aiviel od Scibor MM.
Reviews: Dwarf Female Aiviel from Scibor MM.

Dziś z przepastnego pudełka z modelami z których mam złożyć Kompanię krasnoludzkich Piwowarów od Warheim FS wylosowałem blister z modelem 28mm/30mm Dwarf Female Aiviel 28FM0501 od Scibor Monstrous Miniatures, który będzie pełnił rolę Zwiadowcy w szeregach Kompanii krasnoludzkich Piwowarów.

Model odlany w dwóch częściach z szarej żywicy przedstawia skrytą w cieniu kaptura, okutaną futrzanym płaszczem Krasnoludkę, która przed wrogimi ciosami chroni się za stalowym pancerzem, a przeciwników razi bełtami miotanymi z krasnoludzkiej kuszy.

Po rozpakowaniu warto umyć żywiczne elementy w ciepłej wodzie z mydłem.

Jakość odlewu jest dobra, choć warto oczyścić model z nadlewek i błon pozostałych po procesie odlewania. Ponadto zauważalna jest także linia podziału formy, której do końca nie udało mi się usunąć.


Więcej informacji na temat zestawu znajdziecie na stronie producenta.
Today, from the cavernous box with miniatures from which I am to assemble the Company of Dwarven Brewers to Warheim FS, I drew a blister with the 28mm/30mm Dwarf Female Aiviel 28FM0501 miniatures from Scibor MM, she will be a Scout in the ranks of the Company of Dwarven Brewers.

The miniatures cast in two parts from gray resin shows a dwarf female hidden in the shadow of a hood, wrapped in a fur cloak, who protects herself from enemy blows behind steel armor and strikes enemies with bolts thrown from a dwarven crossbow.

After unpacking, it is a good idea to wash the resin elements in warm soapy water.

The quality of the casting is good, although it is worth cleaning the model from the sprues and membranes left over from the casting process. In addition, there is also a dividing line of the form, which I have not been able to remove completely.

More information HERE.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz