wtorek, 15 listopada 2022

Recenzja: W górach szaleństwa, zestaw plików 3D STL od Medusa Project.
Reviews: 3D STL Set "At the Mountains of Madness" from Medusa Project.

Dziś na DansE MacabrE opuszczam rzeczywistość uniwersum Warhammer Fantasy i na chwilę przeniosę się wraz z Wami do świata mitologii Cthulhu wykreowanego przez H.P. Lovecrafta.

Niebawem na KS ruszy zorganizowana przez Medusa Project zbiórka zatytułowana 3D STL Set "At the Mountains of Madness" - H.P. Lovecraft.

Celem kampanii jest ufundowanie plików STL, które każdemu posiadaczowi drukarki 3D pozwolą na wydrukowanie modeli badaczy i pradawnych

Zestaw podstawowy składa się z plików pozwalających na wydrukowanie czterech bohaterów powieści W Górach Szaleństwa H.P. Lovecrafta, tj. 
Williama Dyera, Lake'a oraz Amelii AirhartDouglasa Mawsnowa, a także modelu Samolotu i dwóch Starszych Istot.

Poniżej, oprócz czterech wymienionych powyżej postaci przedstawię Wam bliżej modele dostępne jako freebie, czyli Little Shoggoth crate oraz dostępną jako jeden z celów dodatkowych Mary Amning.

Jednak w czasie trwania zbiórki, którą znajdziecie TUTAJ, zainteresowani będą mogli odblokować znacznie więcej plików STL, które po zakończeniu kampanii będą dystrybuowane przez myminifactory.com.

W poniższej recenzji znajdziecie zarówno zdjęcia wydrukowanych przez Medusa Projekt modeli, które następnie przygotowałem sobie do malowania.

Jako, że celem zbiórki są pliki STL, nie będę skupiał się na jakości otrzymanych wydruków, bo ta będzie zależeć przede wszystkich od drukarki 3D do której będzie mieli dostęp.

Jeśli natomiast chodzi o sam wzór modeli, to uważam, je za bardzo dobry i przyjazny w malowaniu. Dedykowane do gier fabularnych i planszowych modele są skalowane na 32 mm, mają statyczne pozy i poza 
Mary Amning są jednoczęściowe. Choć figurki nie są przeładowane detalami, to jednocześnie nie można powiedzieć, by były nudne.

Jedyną rzeczą, która mi się nie spodobała są podstawki, które zmieniłem co zobaczycie w przyszłości, bowiem postanowiłem pomalować figurki, jako przyjemną odskocznię od budowanych ostatnio makiet.

Jeśli jesteście zainteresowani mitologią Cthulhu, to zachęcam do zapoznania się z ofertą Medusa Project i wejścia na stronę zbiórki, którą znajdziecie TUTAJ.
Today on DansE MacabrE I am leaving the Warhammer Fantasy universe and for a moment I will move with you to the world of Cthulhu mythology created by H.P. Lovecraft.

Soon, a campaign organized by Medusa Project will start on Kickstarter, which was entitled 3D STL Set "At the Mountains of Madness" - H.P. Lovecraft.

The aim of the campaign is to fund only STL files that will allow each owner of a 3D printer to print Explorers and Elder Things miniatures.

The core set consists of files that allow you to print four heroes of H.P. Lovecraft's novel In The Mountains of Madness, ie William Dyer, Lake and Amelia Airhart and Douglas Mawsnow, as well as a model of the Airplane and two Elder Things miniatures.

Below, in addition to the four characters mentioned above, I will present to you the models available as a freebie, i.e. Little Shoggoth crate and available as one of the stretch goals Mary Amning.

However, during the Kickstarter campaign, which you can find HERE, those interested will be able to unlock many more STL files, which will be distributed by myminifactory.com after the campaign ends.

In the review below you will find photos of miniatures printed by Medusa Projekt, which I then prepared for painting.

As the purpose of the collection are STL files, I will not focus on the quality of the obtained prints, because this will depend primarily on the 3D printer to which they will have access.

As for the slyle of the miniatures themselves, I find them very good and easy to paint. Dedicated to role-playing and board games, the miniatures are scaled to 32 mm, have static poses and, apart from Mary Amning, are one-piece. Although the miniatures are not overloaded with details, they cannot be said to be boring at the same time.

The only thing that I did not like are the bases, which I changed what you will see in the future, because I decided to paint the miniatures as a nice springboard from the recently built models.

If you are interested in the Cthulhu mythology, I encourage you to familiarize yourself with the Medusa Project offer and go to the fundraising website, which you can find HERE.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz