sobota, 27 maja 2023

Figurkowy Karnawał Blogowy. Edycja #105: CV...
Warsztat: Rycerze Graala.
Workshop: Grail Knights.

Witam szanowne państwo-draństwo i zapraszam do lektury wpisu opublikowanego w ramach sto piątej edycji Figurkowego Karnawału Blogowego

Gdyby ktoś z szanownego państwa-draństwa czytającego blog DansE MacabrE jeszcze nie wiedział, FKB to inicjatywa którą w polskiej wargamingowej blogosferze 7 września 2014 roku rozpoczął Inkub prowadzący bloga Wojna w miniaturze.

Do tej pory, co można wywnioskować po tytule posta, odbyły się sto cztery edycje, których podsumowania znajdziecie TUTAJ.

Gospodarzem sto piątej edycji jest Kapitan Hak, który na swoim blogu Hakostwo opublikował post z tematem przewodnim majowej edycji, którym jest CV.

To tyle tytułem wstępu, zapraszam do lektury.
***
Trochę zajęło mi wymyślenie jak dopasować do tematu majowej edycji przygotowane do malowania modele od Footsore Miniatures, ale z pomocą ChatGPT znalazłem rozwinięcie skrótu CV, które mozecie znaleźć poniżej:

CV - Custos Virtutis

Custos Virtutis, w języku łacińskim oznacza "strażnik cnoty". W średniowieczu rycerze byli uosobieniem cnoty, honoru i odwagi. Jako Custos Virtutis, rycerz był obrońcą słabszych, sprawiedliwości i wartości moralnych. Stawiał sobie za cel służenie sprawiedliwości i przeciwdziałanie wszelkim niesprawiedliwościom.

A więc poniżj możecie obejrzeć przygotowanych do malowania Rycerzy Graala z Bretonni, tudzież dzielnych Custos Virtutis.

Przy okazji nie mogłem sobie odmówić zbudowania pomnika, które swoją drogą też mogę sobie umieścić w swoim CV, a także Relikwiarza Gralla, który w większości powstał z bitsów od GW.

O ile rozpoznanie większości jednostek nie powinni sprawić problemu, wystarczy je porównać z listą z podręcznika do Warheim FS, to wyjaśniam że na ostatnim zdjęciu widoczne są Najemne Ostrza: Minstrel, Gladiator oraz Ordynans i Zwiadowca.
It took me some time to figure out how to incorporate the theme of the May Miniatures Blog Carnival edition of the miniatures prepared for painting from Footsore Miniatures, but with the help of ChatGPT, I found a satisfying expansion of the CV acronym, which you can read below: 

CV - Custos Virtutis 

Custos Virtutis, in Latin, means "guardian of virtue." In the Middle Ages, knights were the embodiment of virtue, honor, and courage. As Custos Virtutis, a knight was a defender of the weak, justice, and moral values. Their aim was to serve justice and counter any injustices. XX So, below you can see the models prepared for painting, the Grail Knights of Bretonnia, or rather the valiant Custos Virtutis. 

So below you can see the Bretonnian Knights of the Grail ready for painting, and the brave Custos Virtutis.

By the way, I couldn't resist building a monument, which, incidentally, I can also include in my CV, as well as the Grail Reliquary, which was mostly made from Games Workshop bits. 

While most units should be recognizable without difficulty, simply compare them to the Warheim FS rulebook, I'll explain that in the last photo, you can see the Hired Sword: Minstrel, Gladiator, as well as the Adjutant and Scout.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz