piątek, 26 maja 2023

Recenzja: Hammer od MOM Miniaturas.
Reviews: Hammer from MOM Miniaturas.

Na bloga DansE MacabrE przygotowałem dla Was recenzję modelu Hammer od MOM Miniaturas.

Model był częścią przesyłki, którą otrzymałem po zakończonej sukcesem zbiórce MOM Miniaturas - Mercenaries na Kickstarter i został zapakowany w strunowy woreczek. Cała przesyłka była solidnie zabezpieczona przed uszkodzeniem, więc zakładam, że podobnie jest w przypadku indywidualnych przesyłek.

Wewnątrz opakowania znajduje się model odlany w dwóch elementach z szarej żywicy oraz kwadratowa podstawka o wymiarach 20x20 mm.

Model przedstawia odzianego bufiaste rękawy i nogawice wojownika, który przed wrogimi ciosami chroni się elementami pancerza płytowego, a w walce używa wielkiego młota.

Jakość odlewu jest średnia, widoczne są nadlewki, pozostałości po kanałach doprowadzających żywicę do formy, błony pozostałe po procesie odlewania i ubytki pozostałe po pęcherzach powietrza.

Model wcielę w szeregi Marienburczyków w Warheim FS.

Ostatnie zdjęcie pochodzi ze strony producenta, GDZIE znajdziecie więcej szczegółów.
Today on the pages of the blog DansE MacabrE I have prepared for you a review of the Hammer miniatures produced by MOM Miniaturas.

The miniatures was part of the shipment I received a few years ago after the successful Mercenaries collection by MOM Miniaturas on the Kickstarter portal and was packed in a zip-up bag. The entire shipment was securely protected against damage, so I assume that it is the same for individual shipments.

Inside the package there is a model cast in two elements of gray resin and a square base with dimensions of 20x20 mm.

The model depicts a fighter wearing puff sleeves and leggings, protecting himself from enemy blows with elements of plate armor and using a huge hammer in combat.

The quality of the casting is average, there are visible scraps, remains of the channels supplying the resin to the mold, membranes left over from the casting process and cavities left by air bubbles..

I will incarnate the model in the ranks of the Marienburgers in Warheim FS.

The last photo comes from the manufacturer's website, WHERE can you find more details. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz