piątek, 9 czerwca 2023

Recenzja: Guillaume II des Barres od Footsore Miniatures.
Reviews: Guillaume II des Barres from Footsore Miniatures.

Guillaume II des Barres (né vers 1160 et mort en 1234) est un grand chevalier français des xiie et xiiie siècles. Attaché au service du roi Philippe-Auguste, il joue un rôle déterminant, d'après le chroniqueur Guillaume le Breton, lors de la bataille de Bouvines.
Dziś mam dla Was recenzję modelu Guillaume II des Barres od firmy Footsore Miniatures.

Model, który był częścią większego zamówienia otrzymałem w solidnie zabezpieczonej paczce, a same figurki są pakowane przez producenta w woreczek strunowy wewnątrz którego oprócz modeli znajdziecie także wycięte z hdf-u podstawki i ulotkę zawierającą wszystkie niezbędne informacje. 

Zestaw składa się z odlanych w białym metalu elementów przedstawiających postać w wersji pieszej i konnej, która w obu wersja odziana jest w narzuconą na kolczy pancerz tunikę, wojownik nie nosi hełmu, w walce zaś chroni się za tarczą, zaś we wrogów uderza włócznią - w wersji pieszej lub mieczem - w wersji konnej.

Figurki utrzymane w skali 28 mm są dość szczegółowe i jednocześnie na tyle zwarte, by ich malowanie nie wymagało męczącej gimnastyki pędzlem.

Jakość odlewu jest dobra, a ilość detali odpowiednia. Nie zauważyłem większych linii podziału formy, czy nadlewek. Choć należy zauważyć, że w przypadku wierzchowca proces odlewania nie zakończył się pełnym sukcesem, gdyż figurka konia pękła na wysokości siodła. Na szczęście stało się to w miejscu, które łatwo skleić i zasłonić figurką jeźdźca.

Warheim FS model z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie pełnił rolę Rycerza Próbyw szeregach bretonnskich Rycerzy Graala.

Jak wspomniałem wcześniej modele utrzymane są w skali 28 mm i są nieco mniejsze i bardziej proporcjonalne od modeli Games Workshop, zaś model od MOM Miniaturas góruje nad nieszczęsnym rycerzem niczym Ogr nad obywatelem Imperium.

Jak możecie zauważyć na prezentowanych poniżej zdjęciach w podstawkach umieściłem magnesy neodymowe, które powinny zabezpieczyć model w czasie transportu.

Polecam.

Ostatnie zdjęcie pochodzi ze strony producenta, gdzie znajdziecie więcej szczegółów na temat modelu
.
Today I have a review for you of the Guillaume II des Barres miniatures from Footsore Miniatures.

The miniatures, which was part of a larger order, I received in a solidly secured package, and the miniatures themselves are packed by the manufacturer in a string bag inside which, in addition to the miniatures, you will also find bases cut from HDF and a leaflet containing all the necessary information.

The set consists of 5 elements cast in white metal depicting the character in the foot and mounted versions, which in both versions is dressed in a tunic over the mail armor, the warrior does not wear a helmet, and in combat he protects himself behind a shield, and strikes enemies with a spear - in the foot version or with a sword - in the mounted version.

Miniatures in a scale of 28 mm are quite detailed and, at the same time, compact enough that painting them does not require strenuous gymnastics with a brush.

The quality of the casting is good and the amount of details is right. I did not notice any major mold dividing lines or traps. However, it should be noted that in the case of the mount, the casting process was not entirely successful, as the horse miniatures broke at the height of the saddle. Fortunately, it happened in a place that is easy to glue and cover with a cavalryman miniatures.

In Warheim FS, the model will play the role of the Questing Knights in the Grail Knights of Bretonnia with a high degree of probability.

As I mentioned earlier, the miniatures are 28 mm in scale and are slightly smaller and more proportional than the Games Workshop miniatures, while the model from MOM Miniaturas towers over the unfortunate knight like an Ogre over a citizen of the Empire.

As you can see in the photos presented below, I placed neodymium magnets in the bases, which should secure the model during transport.

I recommend.

The last photo comes from the manufacturer's website, where you can find more details about the model.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz