czwartek, 8 czerwca 2023

Warsztat: Budowa stołu modułowego 'Ruiny Mordheim', część 69.
Workshop: Construction of the 'Ruins of Mordheim' modular table, part 69.

Pierwszy wpis rozpoczynający relację z budowy modułowego stołu z ruinami Mordheim do Warheim FS opublikowałem na blogu 21 października 2021 roku, post znajdziecie TUTAJ.

Z kolei tydzień temu, tj. 01 czerwca 2023 publikując zdjęcie ostatniego modułu zakończyłem pierwszy etap prac nad stołem.

Oczywiście przez te 20 miesięcy co jakiś czas robiłem sobie przerwy i w ramach urozmaicenia malowałem także figurki, które możecie oglądać na blogu w środy.

Trudno byłoby mi się skupić tylko na stole i nie stracić zapału, tak czy inaczej udało mi się przekroczyć zakładany czas na pierwszy etap prac tylko o 2 miesiące. Czyli akurat tyle o ile przedłużyło mi się malowanie nieszczęsnych Muszkieterów z Nuln.

Jak napisałem zakończyłem pierwszy etap prac i pora przejść do kolejnych.

Teraz skupię się na dodaniu detali, wykończeniu wnętrz i zrobieniu fosy. Tutaj trudno oszacować mi potrzebny na to czas, ale możecie być pewni, że będę was informował na bieżąco o postępach.
The first entry starting the report from the construction of the modular table with the ruins of Mordheim for Warheim FS was published on the blog on October 21, 2021, the post can be found HERE.

In turn, a week ago, i.e. June 01, 2023, by publishing a photo of the last module, I completed the first stage of work on the table.

Of course, during these 20 months, I took breaks from time to time and, as a diversion, I also painted figurines that you can see on the blog on Wednesdays.

It would be difficult for me to focus only on the table and not lose my enthusiasm, anyway I managed to exceed the assumed time for the first stage of work by only 2 months. So that's how long it took me to paint the unfortunate Musketeers of Nuln.

As I wrote, I have completed the first stage of work and it's time to move on to the next ones.

Now I will focus on adding details, finishing the interiors and making the moat. Here it is difficult for me to estimate the time needed for this, but you can be sure that I will keep you updated on the progress.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz