piątek, 1 grudnia 2023

Recenzja: Outlaw Slingers od Footsore Miniatures.
Reviews: Outlaw Slingers from Footsore Miniatures.

Dziś mam dla Was recenzję wybranych modeli z zestawu Outlaw Slingers od firmy Footsore Miniatures.

Modele, które były częścią większego zamówienia otrzymałem w solidnie zabezpieczonej paczce, a same figurki są pakowane przez producenta w woreczek strunowy wewnątrz którego oprócz modeli znajdziecie także wycięte z hdf-u podstawki i ulotkę zawierającą wszystkie niezbędne informacje. 

Zestaw składa się z odlanych w całości w białym metalu modeli przedstawiających Piechurów.

Figurki utrzymane w skali 28 mm są dość szczegółowe i jednocześnie na tyle zwarte, by ich malowanie nie wymagało męczącej gimnastyki pędzlem.

Jakość odlewu jest dobra, a ilość detali odpowiednia. Nie zauważyłem większych linii podziału formy, czy nadlewek.

Warheim FS modele będą pełniły role Piechurów szeregach bretonnskich Rycerzy Graala.

Modele utrzymane są w skali 28 mm i są nieco mniejsze i bardziej proporcjonalne od modeli Games Workshop.

Polecam.

Ostatnie zdjęcie pochodzi ze strony producenta, gdzie znajdziecie więcej szczegółów na temat modelu
.
Today I have for you a review of selected miniatures from the Outlaw Slingers  set from Footsore Miniatures.

I received the miniatures, which were part of a larger order, in a solidly protected package, and the miniatures themselves are packaged by the manufacturer in a string bag inside which, in addition to the miniatures, you will also find hdf-cut bases and a leaflet containing all the necessary information.

The set consists of 4 miniatures cast entirely in white metal depicting an Peasants.

The miniatures, maintained in 28 mm scale, are quite detailed and at the same time compact enough that painting them does not require tiring brush gymnastics.

The casting quality is good and the amount of detail is adequate. I didn't notice any major mold parting lines or over-casting.

In Warheim FS, the miniatures will serve as Peasants for the ranks of the Bretonnian Knights of the Grail.

The miniatures are kept to 28 mm scale and are slightly smaller and more proportioned than GW models.

Recommended.

The last photo comes from the manufacturer's website, where you can find more details about the model.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz