czwartek, 7 grudnia 2023

Warsztat: Budowa stołu modułowego 'Ruiny Mordheim', część 92.
Workshop: Construction of the 'Ruins of Mordheim' modular table, part 92.

Ojczulek Nurgle w natarciu i sezon na przeziębienia ma się w najlepsze.

Pomimo tego udało się dodać kilka detali do makiety Spichlerza, która jest częścią modułowego stołu z ruinami Mordheim do Warheim FS.
Papa Nurgle is on the attack and cold season is in full swing.

Despite this, it was possible to add some details to the model of the Granary, which is part of the modular table with Mordheim ruins for Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz