niedziela, 14 sierpnia 2016

Zebrane z tygodnia #283/Chosen from the week #283

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #283 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #283 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Borejko na Git Games zaprezentował pokrótce zawartość #120 numeru magazynu White Dwarf.
 • Ponadto na DansE MacabrE umieściłem odnośniki do zaktualizowanej wersji podręcznika do Warheim FS.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage politics of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • Borejko on Git Games presented briefly the contents of #120 number magazine White Dwarf. (PL)
 • And on DansE MacabrE I put links to the updated version of the rulebook to Warheim FS. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

Recenzje   |   Reviews

 • Łukasz na swoim blogu Bishop Miniatures zrecenzował zestawy zwierząt z Mantis Miniatures.
 • Z kolei Michał na DwarfCrypt zaprezentował modele Krasnoludów od Scibor MM.
 • A na DansE MacabrE pokazałem wam Pomnik Krasnoludzkiego Wojownika od Mini Monsters.
 • Łukasz on his blog Bishop Miniatures posted a review sets of animals from Mantis Miniatures. (ENG/PL)
 • Michał on DwarfCrypt presented the models of the Dwarves from Scibor MM. (ENG/PL)
 • I on a blog DansE MacabrE shown you Dwarf Warrior Statue from Mini Monsters. (ENG/PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • FireAnt opublikował jakiś czas temu na swoim blogu fireant.pl wpis zatytułowany optymalizacja a gry bitewne. Zachęcam zarówno do lektury artykułu jak i opublikowanych poniżej komentarzy.
 • A Borejko na Git Games zaprezentował plany lokacji Endless Plans Forests oraz Floor Plans Dungeons.
 • Wpisy opublikowane w ramach #24 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogu Krypta Królów.
 • FireAnt published some time ago on his blog fireant.pl the entry titled optimization and battle games. I encourage you to read the article and comments. (PL)
 • Borejko on Git Games presented the floor planes Endless Forests Plans and Floor Plans Dungeons. (PL)
 • Entries published within the #24 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs Krypta Królów. (PL)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Don Quixote painted by Arbal.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz