niedziela, 21 sierpnia 2016

Zebrane z tygodnia #284/Chosen from the week #284

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #284 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #284 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Model tygodnia   |   Miniature of the week

Idol of Mork painted by Sigalegar.

Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Borejko na Git Games zaprezentował pokrótce zawartość #122 numeru magazynu White Dwarf.
 • Ponadto na DansE MacabrE umieściłem odnośniki do zaktualizowanej wersji podręcznika do Warheim FS.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • Borejko on Git Games presented briefly the contents of #122 number magazine White Dwarf. (PL)
 • And on DansE MacabrE I put links to the updated version of the rulebook to Warheim FS. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Daniel na stronie Siren Mniatures opublikował poradnik w którym pokazał jak zrobić świece.
 • A Arbal na swoim blogu Coloured Dust pokazał krok po kroku proces malowania popiersia Don Quixote od Nuts Planet.
 • Z kolei psborsuk na łamach Borsuczego warsztatu oraz Biskup na Bishop Miniatures napisali o uchwytach na figurki.
 • Daniel on Siren Miniatures published a tutorial which shows how to make candles. (ENG)
 • Arbal on his blog Coloured Dust showed step-by-step painting process a bust Don Quixote from Nuts Planet. (PL/ENG)
 • Psborsuk on his blog Borsuczy warsztat and the Bishop on Bishop Miniatures posted on the holder for models. (PL/ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze opublikował recenzję osadzonej w uniwersum WH 40k powieści Titanicus autorstwa Dana Abnetta.
 • Z kolei Avicenna na łamach The Jolly Bodgers zaprezentował modele barbarzyńców od Black Sun Miniatures.
 • A na blogu DansE MacabrE zaprezentowałem zestaw Crystalic Rocks Basing Kit od HQResin.
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze posted a review embedded in the universe WH 40k novel Titanicus by Dan Abnett. (PL)
 • Avicenna in the pages of The Jolly Bodgers presented the model of the barbarians from the Black Sun Miniatures. (ENG)
 • On the pages of my blog DansE MacabrE presented set Crystalic Rocks Basing Kit from HQResin. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others


I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz