niedziela, 7 sierpnia 2016

Zebrane z tygodnia #282/Chosen from the week #282

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #282 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #282 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • W minionym tygodniu na DansE MacabrE opublikowałem także zasady obłędu do Warheim FS
 • Natomiast Borejko na swoim blogu Git Games przy okazji lektury #118 numeru magazynu White Dwarf zaprasza do Marienburga.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage politics of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • Last week on DansE MacabrE published the rules of madness to Warheim FS. (PL)
 • And Borejko on his blog Git Games on the occasion of reading the #118 number magazine White Dwarf invites you to Marienburg.

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Na stronie Plastic Models World oraz na łamach bloga Kostka Domina możecie obejrzeć dwa sposoby na wykonanie drutu kolczastego.
 • Natomiast na kanale TerranScapes dostępny jest film na którym zobaczycie jak wykonać realistyczne fale.
 • Zaś Morpheus na The Fantasy Hammer opublikował poradnik w którym pokazał jak zrobić podstawkę przedstawiającą przemysłowe ruiny.
 • On page Plastic Models World and on blog Kostka Domina  you can see two ways to doing barbed wire. (PL/ENG)
 • On channel TerranScapes available is a video where you see how to make a realistic waves. (ENG)
 • And Morpheus on The Fantasy Hammer published a guide which shows how to make a base representing the industrial ruins. (PL/ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Na blogu DansE MacabrE zaprezentowałem model Morbid Beast Araneaeman od Kromlech.
 • A Maartje na swoim blogu MaGie Miniature Painting zrecenzował model Barbarian Girl od Black Sun Miniatures.
 • Natomiast Watcher na blogu Minas Kolmar podzielił się swoimi wrażeniami na temat lektury powieści Know No Fear autostwa Dana Abnetta.
 • On the pages of my blog DansE MacabrE presented model Morbid Beast Araneaeman from Kromlech. (PL/ENG)
 • Maartje on his blog MaGie Miniature Painting review by model Barbarian Girl from Black Sun Miniatures. (ENG)
 • Watcher on a blog Minas Kolmar shared his impressions about reading novels Know No Fear written by Dan Abnett. (PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Luz Malefic painted by Krzysztof Kobalczyk.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza