niedziela, 28 sierpnia 2016

Zebrane z tygodnia #285/Chosen from the week #285

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #285 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #285 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Model tygodnia   |   Miniature of the week

We did it, Boss! sculpted and painted by Melnikov Ivan.

Warhammer   |   Warhammer

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Z kolei Borejko na Git Games przybliżył zawartość archiwalnego #125 numeru magazynu White Dwarf.
 • Orlygg na łamach swojego bloga Realm of Chaos 80s opublikował wywiad, którego bohaterem jest Mike McVey.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage politics of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • Borejko on the blog Git Games shows the contents of an archive number #125 magazine White Dwarf. (PL)
 • Orlygg on his blog Realm of Chaos 80s published an interview with Mike McVey. (ENG)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • The Lazy Forger na swoim blogu The Lazy Forger przedstawił krok po kroku budowę modelu dwukołowego wozu.
 • Z kolei Mengel Miniatures na łamach serwisu BoLS opublikował poradnik w którym pokazał jak zamienić kwadratowe podstawki na okrągłe.
 • Morpheus na swoim blogu The Fantasy Hammer pokazał swój pomysł na zrobienie kwasu i krwi.
 • The Lazy Forger on his blog The Lazy Forger presented step-by-step construction of two-wheel wagon (ENG).
 • Mengel Miniatures on the site BoLS published a tutorial which shows how to convert the square bases on a round bases. (ENG)
 • Morpheus on his blog The Fantasy Hammer showed his idea to make acid and blood.

Recenzje   |   Reviews

 • Kuba na łamach bloga Picassawi - modelarstwo i malowanie otworzył pudełko krzaczków od Mirosław Serba Modelling Workshop.
 • Natomiast Stahly na blogu Tale of Painters zrecenzował zestaw Sector Imperialis Large Base Detail Kit od Games Workshop.
 • A na DansE MacabrE pokazałem wam modele Generic Footknight od White Knight's Miniature Imperium
 • Kuba on his blog Picassawi - modelarstwo i malowanie opened the box little bushes from Mirosław Serba Modelling Workshop. (PL)
 • Stahly on the blog Tale of Painters review by a set Sector Imperialis Large Base Detail Kit from Games Workshop. (ENG)
 • On DansE MacabrE I showed you the miniatures Generic Foot Knight from White Knight's Miniature Imperium. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Piotr na swoim blogu Fanboj i Życie opublikował wpis zatytułowany Odczepcie się od Sapkowskiego. A szanowne państwo-draństwa zgadza się z przedstawionymi w artykule i komentarza argumentami?
 • Z kolei wpisy opublikowane w ramach #24 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach 6 mm Wargames, Blog Valadoru, Fat lazy painter, Gangs of Mordheim oraz Maniexiteshadow grey i Sobie maluję.
 • Ponadto szanowne państwo-draństwo pozwoli, że przypomnę iż 1 września rozpocznie się 30-dniowe Wyzwanie Figurkowe, do udziału w którym serdecznie zapraszam. Więcej szczegółów na temat wydarzenia znajdziecie na DansE MacabrE.
 • Piotr on his blog Fanboj i Życie published an entry titled Odczepcie się od Sapkowskiego. Do you agree with the arguments presented in the article and the comments?. (PL)
 • Entries published within the #XX edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs 6 mm Wargames, Blog Valadoru, Fat lazy painter, Gangs of Mordheim and Maniexiteshadow grey and Sobie maluję. (PL)
 • Let me remind you that on September 1 will begin a 30-day Miniatures Challenge, to participate in which you are cordially invited. More details on the event can be found on DansE MacabrE. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz