piątek, 12 sierpnia 2016

Recenzja: Pomnik Krasnoludzkiego Wojownika od Mini Monsters.
Reviews: Dwarf Warrior Statue from Mini Monsters.

Dziś piątek, zatem zapraszam na recenzje na Danse Macabre, w którym przedstawię wam bliżej Pomnik Krasnoludzkiego Wojownika od Mini Monsters.

Pomnik zostały zapakowane w przeźroczysty worek strunowy. Opakowanie została zamknięte firmową ulotką z adresem internetowym oraz innymi niezbędnymi informacjami.

Posąg to odlany z żywicy zestaw 2 elementów. Jakość odlewu jest dobra, nie znalazłem żadnych nadlewek, śladów po pęcherzykach powietrza, natomiast w kilku miejscach widać linie podziału formy.


Zestaw wykonany został w skali 28 mm i świetnie nadaje się do waloryzacji makiet i dioram utrzymanych w konwencji fantasy. 

Pomnik przedstawia odzianego w zbroję Krasnoludzkiego Wojownika, który trzyma w rękach masywny młot dwuręczny.

Posąg mierzy od podstawy do czubka hełmu 135 mm, rzeźba jest wyraźna i głęboka, a stojąca na cokole figura Krasnoluda prezentuje się godnie.
It's Friday, so I invite you to another reviews on the blog  Danse Macabre, which will present you closer to the Dwarf Warrior Statue from Mini Monsters.

The Dwarf Warrior Statue have been packed in a transparent bag string. The packaging has been closed company leaflet with web address and other necessary information.


Dwarf Warrior Statue is cast in resin set of 2 parts. Casting quality is very good, I have not found any burrs, marks air bubbles, but in a few places you can see the mold parting lines.


Set was made on a scale of 28 mm and is ideal for valorising models and dioramas kept in the convention of fantasy.

The monument presents clothed in armor Dwarf Warrior, who holds in his hands a massive two-handed hammer.

The statue is measured from the base to the tip of the helmet 135 mm, the sculpture is a clear and deep, and standing on the pedestal figure Dwarf looks proudly.Zobacz też inne recenzje produktów firmy Mini Monsters: See also other product reviews of company Mini Monsters:

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz