niedziela, 18 grudnia 2016

Zebrane z tygodnia #301/Chosen from the week #301

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #301 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #301 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Garrosh painted by Sergio Calvo Rubio.

Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Rob na swoim blogu The Rob Hawkins Hobby Blog zamieścił poradnik w którym pokazał jak zbudować wieżę oblężniczą.
 • Z kolei Asterix na łamach Bloga Valadoru pokazał jak zamontować diody LED w modelu pojazdu.
 • A na blogu Scar_Hand Painting znajdziecie tutorial w którym krok po kroku pokazano jak zrobić miniaturowe świece.
 • Rob on The Rob Hawkins Hobby Blog published a tutorial which shows how to build a siege tower. (ENG)
 • Asterix on the pages Blog Valadoru showed how to mount the LEDs in the model of vehicle. (PL)
 • And on the blog Scar_Hand Painting you can find a tutorial which shows step by step how to make miniature candles. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Grish na łamach bloga fat lazy painter zrecenzował model Barburkir von Kiloff od Scibor MM.
 • Z kolei koyoth na shadow grey rozpakował pudełko z modelami Fenrisian Wolf Pack od Games Workshop.
 • A na DansE MacabrE szanowne państwo-draństwo może się zapoznać z zawartością zestawu Crystals Basing Kit od HQ Resin.
 • Grish on his blog fat lazy painter published a review miniatures Barburkir von Kiloff from Scibor MM. (PL)
 • Koyoth on his blog shadow grey unpacked box with models Fenrisian Wolf Pack from Games Workshop. (PL)
 • The blog DansE MacabrE you can read the contents of a set Crystals Basing Kit from HQ Resin. (ENG/PL)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Piotr na swoim blogu Fanboj i Życie dowodzi, że mech jest bronią niedoskonałą, a jakie jest wasze zdanie?
 • Z kolei Dizaon na łamach Chestnut Ink opublikował wywiad, którego bohaterem jest Dimitri Peyrard.
 • A w ramach makietowych inspiracji polecam szanownemu państwu-draństwu obejrzenie zdjęć opuszczonych od wielu lat miejsc, które zostały opublikowane na stronie Popularne.pl.
 • Piotr on his blog Fanboj i Życie proves that the mech is an imperfect weapon, and what is your opinion? (PL)
 • Dizaon on the pages Chestnut Ink published an interview with Dimitri Peyrard. (ENG/FRA)
 • In the cycle of model inspiration I recommend you watch the images of abandoned for many years places that were published on the Popularne.pl. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz