niedziela, 4 grudnia 2016

Zebrane z tygodnia #299/Chosen from the week #299

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #299 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #299 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Model tygodnia   |   Miniature of the week

Uther, Light of the Realm painted by Alex Varela.

Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Zaś Adriano na Git Games przypomniał jakiś czas temu #136 numer magazynu White Dwarf oraz opowiadanie Syn Czarodzieja.
 • A Whiskey Priest na łamach bloga The Leadpile prześledził losy Albionu w uniwersum Warhammer Fantasy.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • Adriano on Git Games some time ago reminded the #136 issue of the magazine White Dwarf and the story Magical Son. (PL)
 • Whiskey Priest on his blog The Leadpile showed the history of Albion in the universe of Warhammer Fantasy. (ENG)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Na Massive Voodoo szanowne państwo-draństwo może zapoznać się z poradnikiem w którym krok po kroku zaprezentowano kolejne etapy malowania modelu Slaughterpriest of Khorne od GW.
 • Z kolei na łamach bloga piratemonkeypainting dostępny jest poradnik o malowaniu mosiądzu techniką NMM.
 • A Dave na swoim blogu GlueandDice.com pokazał jak zbudować makietę dżungli do gier bitewnych.
 • On the blog Massive Voodoo you can read the tutorial in which a step by step presented the stages of painting the model Slaughterpriest of Khorne from Games Workshop. (ENG)
 • On the blog piratemonkeypainting is available tutorial about painting brass NMM. (ENG)
 • And Dave on his blog GlueandDice.com showed how to build a jungle trees for battle games. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Koyoth na łamach swojego bloga shadow grey zrecenzował wieszak na farby od Hobby Zone.
 • Z kolei Grish na blogu fat lazy painter podzielił się swoimi wrażeniami na temat modelu Dark Vlad od Enigma Miniatures.
 • A na DansE MacabrE pokazałem wam model Morbid Spawn od Kromlech.
 • Koyoth on his blog shadow grey published review paint hanger from Hobby Zone. (PL)
 • Grish on the blog fat lazy painter shared his impressions about the model Dark Vlad from Enigma Miniatures. (PL)
 • And on my blog DansE MacabrE showed you a miniatures Morbid Spawn from Kromlech. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Dominik podsumował na łamach bloga WrocWar #27 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim była Idzie zima... Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog DansE MacabrE.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Potsiat z Gangs of Mordheim.
 • A na łamach Massive Voodoo dostępny jest wpis Kong Fu - Artist Portrait: Alfonso Giraldes.
 • Dominik summarized on his blog WrocWar #27 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was Winter is coming. If you are interested about the next edition, look on blog DansE MacabrE. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with XXX from Gangs of Mordheim. (PL)
 • On the pages Massive Voodoo is available entry Kung Fu - Artist Portrait: Alfonso Giraldes. (ENG)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz