sobota, 31 grudnia 2016

Podsumowanie miesiąca. Grudzień./Summary of the month. December.

grudniu na łamach DansE MacabrE zamieściłem 32 posty, a więc tyle samo jak w 2015 roku.

grudniu na blogu opublikowałem pięć recenzji w których przybliżyłem wam zawartość zestawów Morbid Spawn od Kromlech oraz Human Male Bard od Otherworld Miniatures, Crystals Basing Kit od HQ Resin, Fantasy Forest Basing Kit od Ristuls Extraordinary Market i Ogre Mercenary Ronin from the Land of the Rising Sun od Werewoolf Miniatures.

W ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu ukazały się wywiad z Tomaszem Sobie maluję....


Odnośniki do wszystkich wywiadów przeprowadzonych w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.


Wziąłem także udział w #28 edycji FKB, której wraz z Maniexem i Repentią byłem gospodarzem, a tematem przewodnim była Świąteczna Wymiana Figurkowa.


Podsumowanie #28 edycji FKB przygotowała Repentia i znajdziecie je TUTAJ.

Udostępniłem także wpisy przybliżające kulisy historii i polityki ImperiumProwincje oraz Averland - Kraina, Ludność, Polityka

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Kontynuowałem budowę domu kupca...


...oraz pomalowałem zestawy Wooden Barrels Set oraz Food Market Basing Kit i Travel Set – Basing Kit od HQResin.


Pokazałem wam także nagrody ufundowane przez sklep Battle Models na turniej Warheim FS.

Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#299#300#301 oraz #302) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa kolejnych Podsumowań tygodnia (#197#198, #199 oraz #200 i #201) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

A także zamieściłem okazjonalny wpis z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz #73 odcinek Muzycznie.
In December, on the pages of DansE MacabrE I posted 32 posts, same as the 2015 year.

In December, on a blog published five reviews where you can see the contents of sets Morbid Spawn from Kromlech and Human Male Bard from Otherworld MiniaturesCrystals Basing Kit from HQ ResinFantasy Forest Basing Kit from Ristuls Extraordinary Market and Ogre Mercenary Ronin from the Land of the Rising Sun from Werewoolf Miniatures.

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog published interviews with Tomasz from Sobie maluję....


Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


I took part in edition #28 of MBCwhich together with Maniex and Repentia I was host and the theme was Christmas Exchange Miniatures.


Summary #28 edition MBC prepared and published Repentia and you can find it HERE.

Also provided some entries approximating backstage of history and politics od the Empire: 
Prowincje and Averland - KrainaLudnośćPolityka

I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


Moreover, started building a 
merchant house...


...and painted the sets 
Wooden Barrels Set and Food Market Basing Kit and Travel Set – Basing Kit from HQResin.

I have shown you the awards funded by the store Battle Models  for the tournament Warheim FS.

And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (#299#300#301 and #302), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#197#198, #199 and #200 and #201), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.

And also I posted an occasional entry on Christmas and #73 episode Musically.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE ponad 43k razy, a wśród najczęściej czytanych postów we grudzień, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy Travel Set – Basing Kit oraz Oldenlitz. Budynek zamożnego mieszczanina, część 6 i  Ghoule.


Na dzień 31
122016 blog posiada 222 obserwatorów i 172 polubienia na nowym fanpage on FB oraz 2027 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog Danse Macabre over 43k times, and among the most read posts in December, except during the last sections Chosen of the weekwas the post 
Travel Set – Basing Kit and Oldenlitz. Building a wealthy burgher, Part 6 and Ghoule.

As at the date 31
122016 blog has 222 followers and 172 like it! on new fanpage on Facebook and in 2027 published posts.


***
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz