niedziela, 4 czerwca 2017

Zebrane z tygodnia #325/Chosen from the week #325

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #325 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #325 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Mushroom King painted by Ravenswood.
Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy
 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy Imperium za czasów rządów Karla Franza oraz opublikowałem zasady dla kolejnej Postaci Dramatu - Ostrze Cienia.
 • Ponadto Michał na łamach swojego bloga DwarfCrypt zrecenzował osadzoną w uniwersum Warhammer Fantasy powieść Łowca Czarownic autorstwa C.L. Wernera.
 • Gideon na blogu Awesome Lies wpisem I: Origins rozpoczął cykl The WFRP Story.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage of the Empire the reign of Karl Franz and I published the rules for the next Dramatis Persona - Shadow Blade. (PL)
 • Michał on his blog DwarfCrypt reviewed the novel Witch Hunter by C.L. Werner, the novel's action is set in the Warhammer Fantasy universe. (ENG/PL)
 • Gideon on the blog Awesome Lies with the entry I: Origins began the series The WFRP Story. (ENG)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • JohnBond na łamach swojego bloga John Bond's Wargaming Stuff pokazał krok po kroku jak zrobić makietę stawu z futra misia maskotki.
 • Na Massive Voodoo możecie zobaczyć jak zrobić efektowny efekt wody na podstawkach scenicznych.
 • A na łamach bloga Opponent Theory dostępny jest tutorial w którym pokazano jak pomalować modele Zombie.
 • JohnBond on his blog John Bond's Wargaming Stuff showed step by step how to make a pond model from Teddy bear fur. (ENG)
 • On the Massive Voodoo blog you can see how to make a impressive water effect on scenic bases. (ENG)
 • And in the blog Opponent Theory published a tutorial on how to paint Zombie miniatures. (ENG)
Bonsai tree made from wires.

Recenzje   |   Reviews

 • Koyoth na łamach swojego bloga shadow grey rozpakował pudełko z modelami Corrupters of Apocalypse od Avatars of War.
 • Z kolei G Mort na blogu GMorts Chaotica zrecenzował model Shaliah, Death Dancer Soloist od Raging Heroes.
 • A na DansE MacabrE zaprezentowałem zestaw Fish Market od Micro Art Studio.
 • Koyoth on his blog shadow gray unpacked box with miniatures Corrupters of Apocalypse from Avatars of War. (PL)
 • G Mort on the GMorts Chaotica blog reviewed Shaliah, Death Dancer Soloist from Raging Heroes. (ENG)
 • In the blog DansE MacabrE I presented you a set of Fish Market from Micro Art Studio. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Relacje   |   Report

 • The Responsible One na łamach The Responsible One's Wargaming Blog opublikował dwuczęściową (TUTAJ i TUTAJ) relację z wydarzenia WarhammerFest 2017.
 • Z kolei Hipolitowski na łamach swojego bloga Wydobyte z Szafy opublikował relację z wydarzenia I Ogólnopolskiego Turnieju Warhammer: Age of Sigmar CYTADELA 2017.
 • A na FallenSUN znajdziecie relację z wydarzenia FallenSUN Battle Party 4.
 • The Responsible One on The Responsible One's Wargaming Blog has published a two-part (HERE and HERE) report from WarhammerFest 2017. (ENG)
 • Hipolitowski in his blog Wydobyte z Szafy published a report from the event of the 1st Nationwide Tournament Warhammer: Age of Sigmar CYTADELA 2017. (PL)
 • On FallenSUN you will find a report from FallenSUN Battle Party 4. (ENG)

Inne   |   Others

 • Dziadu z Lasu podsumował na łamach bloga Dziadu z Lasu #33 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim było Robimy rzeczy z innych rzeczy!. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog Tabletop Bastards.
 • Ponadto Piotr na łamach bloga Fanboj i Życie zastanawia się czy grozi nam regres techniczny i jak nisko możemy upaść.
 • A na stronie Creatio Fantastica dostępny jest wywiad przeprowadzony z Miroslavem Žambochem.
 • Dziadu z Lasu summarized on his blog Dziadu z Lasu #33 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was We make things with other things!. If you are interested about the next edition, look on blog Tabletop Bastards. (PL)
 • Piotr on the blog Fanboj i Życie is considering if we are in danger of technical recession and how low can we fall. (PL)
 • And on the Creatio Fantastica website there is an interview with Miroslav Žamboch. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz