niedziela, 11 czerwca 2017

Zebrane z tygodnia #326/Chosen from the week #326

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #326 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #326 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Shennay painted by Ischa Bank.

Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • A Gideon na blogu Awesome Lies wpisem II: Reaper kontynuuje cykl The WFRP Story.
 • Ponadto na DansE MacabrE opublikowałem zasady dla kolejnej Postaci Dramatu - Yavandir Aravar, Smoczy Mag.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • Gideon on Awesome Lies blog entry II: Reaper continues The WFRP Story series. (ENG)
 • On my blog DansE MacabrE I published the rules for the next Dramatis Persona - Yavandir Aravar, Smoczy Mag. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze pokazał jak za pomocą Durostrip od Biotech usunąć farbę z modeli.
 • Zaś Wilhelm na WilhelMiniatures pokazał jak pomalować model Pestigora.
 • A Dave na blogu Wargaming Tradecraft pokazał jak skonwertować i pomalować model Dwarven Cleric.
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze showed how to remove paint from models using Durostrip from Biotech. (ENG/PL)
 • Wilhelm on the Wilhelminiatures blog showed how to paint the Pestigor model. (ENG)
 • Dave on the blog Wargaming Tradecraft has shown how to convert and paint the Dwarven Cleric. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Sigur na łamach bloga Tale of Painters zrecenzował makietę Town House II od Tabletop World.
 • Natomiast na Scar Hand Painting możecie zobaczyć wybrane zestawy tufts i flowers od Paint Forge.
 • A na DansE MacabrE zamieściłem recenzję zestawu Food Market Basing Kit od HQResin.
 • Sigur on the Tale of Painters blog reviewed the model of Town House II from Tabletop World. (ENG)
 • On the blog Scar Hand Painting you can see selected sets of tufts and flowers from Paint Forge. (ENG)
 • On DansE MacabrE I posted a review of the Food Market Basing Kit from HQResin. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #34 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach Hakostwo oraz Kostka Domina.
 • Z kolei Maniex na Maniexite pisze o nowej edycji gry WH40K, a gervaz na blogu bitewniakowe pogranicze komentuje nowe oblicze firmy Games Workshop.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest gervaz bitewniakowe pogranicza.
 • Entries published within the #34 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs Hakostwo and Kostka Domina. (PL)
 • Maniex on Maniexite writes about the new edition of WH40K and gervaz on bitewniakowe pogranicza has commented on the new face of Games Workshop. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with gervaz from bitewniakowe pogranicza. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz