niedziela, 18 czerwca 2017

Zebrane z tygodnia #327/Chosen from the week #327

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #327 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #327 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Age of Sigmar Battle Wizard painting by tittlemanscrest84.

Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Z kolei na łamach bloga Warheim FS udostępniłem zasady dla Postaci Dramatu - Albrechta Waldnera, Inżyniera dowodzącego.
 • A na blogu DansE MacabrE znajdziecie także fabularyzowaną relację z kolejnej sesji WFRP rozegranej w ramach kampanii Cienie pod Oldenlitz.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage of the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • In the pages of the Warheim FS blog I have provided rules for the Dramatis Personae - Albrecht Waldner, the commanding engineer. (PL)
 • On the DansE MacabrE blog you will also find a fabulous report from the next WFRP session organized under the campaign Shadows under Oldenlitz. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Kapitan Hak na łamach bloga Hakostwo opublikował wpis o mieszaniu farb stalowymi kulkami.
 • Z kolei Spot1cus na łamach Watch Fortress Erioch napisał o narzędziach, które powinny być w warsztacie każdego modelarza.
 • Tyler M. na blogu Mengel Miniatures napisał o kilku modelarskich skrótach.
 • Kapitan Hak in the blog Hakostwo published a post about mixing paint with steel balls. (PL)
 • Spot1cus on the blog Watch Fortress Erioch wrote about the tools that should be in every modeler's workshop. (ENG)
 • Tyler M. on the blog Mengel Miniatures wrote about few model shortcuts. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Na stronie The Mad Hamster's Modelling Page możecie obejrzeć model Dwarf Nobleman od Scibor MM.
 • Natomiast G Mort na łamach swojego bloga GMorts Chaotica zrecenzował jakiś czas temu zestaw Akaname do Malifaux.
 • A na DansE MacabrE rozpakowałem pudełko z zestawem Spice Market od Micro Art Studio.

Podsumowania   |   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Z kolei Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze zamieścił kolejne wydanie podsumowanie Trzy po trzy.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2017.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze published another edition summarizes Three times Three. (ENG/PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2017. (ENG)

Inne   |   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #34 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach DansE MacabrE oraz Gangs of Mordheim.
 • Z kolei Borejko na swoim blogu Git Games umieścił odnośnik do wywiadu z Kenem Rolstonem, autorem między innymi dodatku Coś się psuje w Kislevie do WFRP.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Gervaz bitewniakowe pogranicza.
 • Entries published within the #34 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs DansE MacabrE and Gangs of Mordheim. (PL)
 • Borejko on his blog Git Games has put a link to an interview with Ken Rolston, the author of the addition of Something Rotten in Kislev to WFRP. (PL/ENG)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Gervaz from bitewniakowe pogranicza. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz