poniedziałek, 25 grudnia 2017

Raport bitewny: Khazadzi z Gór Krańca Świata vs Nieumarły poczet Krwawego Smoka.
After battle report: Dwarves vs Undead.

Poniżej opublikowałem kilka zdjęć z potyczki Warheim FS, którą w grudniu stoczyłem Innym Wymiarze w Katowicach. 

Rozgrywkę stoczyliśmy w ramach kampanii na zasadzie turnieju organizowanej przez Radzika.

Do kolejnej bitwy wystawiłem moich Khazadów z Gór Krańca Świata naprzeciw Nieumarłego pocztu Krwawego Smoka, którym dowodził Radzik.

Co do samej potyczki, to cóż... Poniższy post publikuję w sumie jedynie z kronikarskiego obowiązku.

Plan był prosty. Zająć dogodną pozycję, ostrzelać przeciwnika i zaszarżować Nieumarłych bohaterów.


I częściowo plan się udał. Kompania Nieumarłych została ostrzelana, a bohaterowie zaszarżowani. Tylko co z tego...

Gra zakończyła się zwycięstwem Nieumarłych i masakrą Krasnoludów. Kości nie były po stronie Khazadów - zdecydowana większość testów kończyła się niepowodzeniem, a widok 7+ na 2K6 był rzadkością. No wyjątkiem był rzut na test rozbicia, ten dzięki wynikowi 10 nie udał się za pierwszym razem. Niepowodzeniem kończyły się także rzuty na Ochronę Pancerza 1+.


Również sekwencja po potyczce nie różniła się przebiegiem od samej rozgrywki. Dwóch stronników zginęło, a dwóch bohaterów w wyniku odniesionych ran nie weźmie udziału w najbliższej grze.

Dochodu nie było.
Below I have published some pictures of the battle in Warheim FS, which in December I fought in Innym Wymiarze in Katowice.

The game fought a campaign on a tournament rules organized by Radzik.

For the next battle I staged my Dwarves against the Undead who were commanded by Radzik.

As for the game, well ... The following post published a total of only chronicler's duty.

The plan was simple. Take a convenient position, fire your opponent and charge Undead heroes.

And partly the plan went well. The Undead Company was fired and the heroes charged. Only it did not work out...

The game ended with the victory of the Undead and the massacre of the Dwarves. Dice were not on the side of the Dwarves - the vast majority of tests ended in failure, and the view of 7+ on 2K6 was a rarity. Well, there was a throw-out for the rout test, thanks to the score of 10 it failed the first time. The tests for Armor Save 1+ also failed.

Also the sequence after the game was not different from the game itself. Two henchman were killed, and two heroes as a result of wounds will not take part in the next game.

There was no income.

But the playing table was nice.Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


 
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz