niedziela, 31 grudnia 2017

Zebrane z tygodnia #355.
Chosen from the week #355.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #355 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #355 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

City Watch by Jaeckel Alone.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl. A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl websiteAnd more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Ligii Ostermarku...
 • ...na blogu zaprezentowałem także nagrody ufundowane na turniej Warheim FS przez SpellCrow...
 • ...oraz udostępniłem kolejny raport z rozgrywki Warheim FS.
 • In the pages of the blog DansE MacabrE I published another portion of information about the League of Ostermark... (PL)
 • ...on the blog I also presented prizes funded for the Warheim FS tournament by SpellCrow...
 • ...and I shared another Warheim FS report.


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Nazroth na łamach swojego bloga Scar Hand Painting opublikował wpis w którym wyjaśnia dlaczego używa czarnego podkładu do malowania figurek.
 • Z kolei Dwalthrim na blogu Kuźnia Dwalthrima prezentuje jak efektowanie zwaloryzować makiety do gier bitewnych.
 • A Allen na łamach bloga SpikeyBits ujawnia sekrety skutecznego czyszczenia aerografu.
 • Nazroth in the pages of his blog Scar Hand Painting has posted an entry in which he explains why he uses a black primer for painting miniatures. (ENG)
 • Dwalthrim in the pages of his blog Kuźnia Dwalthrima presents how effective to valorise models for battle games. (PL)
 • Allen in the pages of the SpikeyBits blog reveals the secrets of effectively cleaning the airbrush. (ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Arbal rozpakował na łamach swojego bloga Coloured Dust popiersie Martina od Nuts Planet.
 • Natomiast na stronach bloga SpikeyBits możecie obejrzeć recenzję zestaw Japan Exclusive Space Marines od Games Workshop.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem recenzję zestawu Guardsmen Backpacks od Kromlech.
 • Arbal unpacked Martina bust from Nuts Planet on the pages of his blog Colored Dust. (PL/ENG)
 • On the SpikeyBits blog pages you can watch reviewes the Japan Exclusive Space Marines set from Games Workshop. (ENG)
 • I published a review of the Guardsmen Backpacks from Kromlech on the pages of the DansE MacabrE blog. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports

 • Na łamach bloga Game of Travel możecie zapoznać się z relacją z wydarzenia 2nd Polish Oldhammer Weekend 2017.
 • Z kolei Tony na Dampf's Modelling Page udostępnił relację z Scale Model World 2017.
 • Zaś na FB profilu RUSTO dostępne są zdjęcia wykonane na Lucca Comics and Games 2017.
 • On the pages of the Game of Travel blog you can read the relation from the 2nd Polish Oldhammer Weekend 2017 event. (PL)
 • Tony in the pages of his blog Dampf's Modeling Page shared photos from Scale Model World 2017. (ENG)
 • On FB profile RUSTO are available photos taken on Lucca Comics and Games 2017. (ENG)


Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2017.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 12-29-17.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2017. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 12-29-17. (ENG)


Inne   ]|[   Others

 • Repentia podsumowała na łamach bloga DansE MacabrE #40 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim była II Świąteczna Wymiania Figurkowa. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog Hakostwo, gdzie Kapitan Hak ogłosi wkrótce temat #41 wydania FKB.
 • Z kolei Piotr na łamach swojego bloga Fanboj i Życie w dwuczęściowym wpisie (TUTAJ i TUTAJ) przedstawił potwory znane z uniwersum Wiedźmina.
 • Zaś Kapitan Hak na blogu Hakostwo opublikował #7 odcinek cyklu Młotem po uszach w którym zaprezentował kolejny przebój krasnoludzkiej muzyki.
 • Repentia summarized on her blog DansE MacabrE #40 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was II Christmas Miniature Exchange. If you are interested about the next edition, look on blog Hakostwo, where Kapitan Hak announced soon on the #41 issue of MBC. (PL)
 • Piotr in the pages of his blog Fanboj i Życie in a two-part entry (HERE and HERE) presented the monsters known from the Witcher universe. (PL)
 • And Kapitan Hak on his blog Hakostwo published #7 episode of the series Hammer on the ears which he presented the dwarven music hits. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz