poniedziałek, 18 grudnia 2017

Raport bitewny: Łowcy czarownic vs Zbrojna kompania z Ostlandu.
After battle report: Witch hunters vs Ostlanders.

Poniżej znajdziecie zdjęcia z gry w Warheim FS, którą moi Łowcy czarownic stoczyli listopadzie w Innym Wymiarze ze Zbrojna kompania z Ostlandu dowodzoną przez Findara z bloga Diariusz RPG.

Zagraliśmy potyczkę według scenariusza Okupacja, którego celem było utrzymanie kontroli nad wyznaczonymi budynkami.

Łowcy czarownic znajdując się bliżej wyznaczonych budynków szybko przejęli nad nimi kontrolę, jednocześnie celnie ostrzeliwując się pistoletów pojedynkowych.

I choć kule zbierały wśród Ostlandczyków krwawe żniwo, to było ich zbyt wielu i w 8 rundzie dzięki przewadze liczebnej osiągnęli cel scenariusza i wygrali potyczkę.

W tej grze los bezdyskusyjnie sprzyjał Łowcom czarownic, a na kościach wypadały dokładnie takie wyniki, jakie były potrzebne. Kule i ciosy trafiały i raniły wrogów, a testy terenu niebezpiecznego, Inicjatywy i Ochrony Pancerza kończyły się sukcesem.

Zabrakło jednak czasu by zniwelować przewagę liczebną Ostlandczyków, którzy w ostatniej rundzie zajęli większą ilość budynków.

Przychód uzyskany po ostatnich bitwach pozwolił mi na zakup dwóch pistoletów pojedynkowych dla łowców czarownic, którzy nauczyli się umiejętności rajtar. Niestety nie udało się rekrutować kolejnego Flagelanta, za to szeregi drużyny zasiliło dwóch Zelotów.
Below I have published some pictures of battle in Warheim FS game, which my Witch hunters fought in November in Inny Wymiarz in Katowice with Ostlanders commanded by Findar host of the blog Diariusz RPG.

We played a battle according to the scenario of Occupation, which was aimed at maintaining control over the designated buildings.

The Witch hunters, who were closer to the designated buildings, quickly took control over them, while simultaneously firing their pistols.

And although the bullets were gathering a bloody harvest among the Ostlanders, there were too many of them, and in the 8th round, thanks to the numerical superiority they reached the target of the script and won the battle.

In this game, fate was unquestionably favorable to Witch Hunters and on the dice were exactly the results that were needed. Bullets and blows hit and wounded enemies, and dangerous terrain tests, Initiatives and Armor Save were successful.

But ran out of time to overcome outnumbered Ostlander, who in the last round took more buildings.

The revenue gained from the recent battles allowed me to purchase two pistols for witch hunters who learned the skill of the rajtar. Unfortunately, it was not possible to recruit another Flagelant but the warband was fed by two Zelotes.
Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten postJeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


 
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza