niedziela, 17 grudnia 2017

Zebrane z tygodnia #353.
Chosen from the week #353.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #353 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #353 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Mother of Dragons painted by Riccardo Agostini.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below. 
Warhammer Fantasy

Heretics!!! Heretics Everywhere!!!

Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:


Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Ana na łamach swojego bloga Gardens of Hecate opublikowała poradnik w którym pokazała swój sposób na malowanie skorodowanego pancerza.
 • Zaś Piotr w gościnnym występie na blogu Coloured Dust pokazał jak wymienić świetlówki w lampie Valleman VTLAMP6 na świetlówki LED T5.
 • Natomiast z lektury poradnika opublikowanego na łamach strony Modelarski świat poznacie 5 prostych zasad jak dbać o pędzle modelarskie.
 • Ana in the pages of her blog Gardens of Hecate has published a guide in which she showed her way to paint the corroded plate. (ENG)
 • Piotr in a guest appearance on the blog Colored Dust showed how to replace fluorescent lamps in the Valleman lamp VTLAMP6 for LED T5 lamps. (PL)
 • From the reading of the guide published in the pages of the Modelarski świat, you will learn 5 simple rules on how to care for model brushes.

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Findar na łamach swojego bloga Diariusz RPG rozpakował pudełka z modelami Sepulchral Guard oraz Ironskull's Boyz do Warhammer Shadespire od Games Workshop.
 • Z kolei James na blogu James Wappel Miniature Painting zaprezentował wybrane produkty od Green Stuff World.
 • A na łamach DansE MacabrE zaprezentowałem G-Mat: Forgotten Realm od GameMat.eu.
 • Findar in the pages of his blog Diariusz RPG unpacked boxes with Sepulchral Guard and Ironskull's Boyz models for Warhammer Shadespire from Games Workshop. (PL)
 • James on the blog James Wappel Miniature Painting presented selected products from Green Stuff World. (ENG)
 • And in the pages of DansE MacabrE I presented G-Mat: Forgotten Realm from GameMat.eu. (PL/ENG)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2017.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 12-15-17.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2017. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 12-15-17. (ENG)
Warmachine & Hordes Podsumowanie tygodnia #49.

Inne   ]|[   Others

 • Dariusz na swojej autorskiej stronie dariusz domagalski podzielił się swoimi przypuszczeniami na temat tajemniczego kosmicznego gościa, który jakiś czas temu odwiedził nasz układ słoneczny.
 • Zaś Kapitan Hak na blogu Hakostwo opublikował #5 odcinek Młotem po uszach w którym zaprezentował kolejny przebój krasnoludzkiej muzyki.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Findar z bloga Diariusz RPG.
 • Dariusz on his own website dariusz domagalski shared his assumptions about a mysterious cosmic visitor who visited our solar system some time ago. (PL)
 • Kapitan Hak on his blog Hakostwo published #5 episode of the series Hammer on the ears which he presented the dwarven music hits. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Findar from Diariusz RPG. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz