niedziela, 31 grudnia 2017

Podsumowanie miesiąca. Grudzień.
Summary of the month. December.

grudniu na DansE MacabrE opublikowałem 37 wpisów, a więc więcej niż w 2016 roku.

W ostatnim miesiącu 2017 roku założyłem profil na Patronite.pl i od teraz Wy możecie wspierać mnie także za pośrednictwem tego serwisu.

Udostępniłem galerię pomalowanego zestawu Wooden Road Signs od Ristuls EM...

...oraz rekrutowałem Wielkie Szczury od HQ Resin i Rynsztokowców od GW do Zwiadowczego stada klanu Eshin do Warheim FS.

Zaproponowałem także zasady Dziennika Drużyny do Warheim FS.

grudniu na blogu opublikowałem cztery recenzjeThe Skavenblight Scramblers od Games Workshop, G-Mat: Forgotten Realm od GameMat.eu oraz Dead Cattle Terrains od Ristuls Extraordinary Market i Guardsmen Backpacks od Kromlech.

Opublikowałem trzy raporty bitewne (TUTAJ oraz TUTAJ TUTAJ) z rozgrywek WFS.

W ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu ukazał się wywiad z Findarem z bloga Diariusz RPG.


Odnośniki do wszystkich wywiadów przeprowadzonych w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.


Wziąłem także udział w #40 edycji FKB (TUTAJ oraz TUTAJ i TUTAJ), której wraz z Maniexem i Repentią byłem gospodarzem, a tematem przewodnim była Świąteczna Wymiana Figurkowa.

Podsumowanie #40 edycji FKB przygotowała Repentia i znajdziecie je TUTAJ.

TUTAJ i TUTAJ możecie obejrzeć postępy z budowy Budynku zamożnego mieszczanina.


Udostępniłem także wpisy przybliżające historię i geografię ImperiumLiga OstermarkuLudność, Historia i polityka oraz Język, Relacje z sąsiednimi prowincjami, Barwy prowincji, Religia i Znaczące miejsca.

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


grudniu zaprezentowałem nagrody ufundowane na turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap przez Kromlech oraz Scibor MM oraz SpellCrow.

Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#351#352#353 oraz #354 i #355) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa kolejnych Podsumowań tygodnia (#241) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

Ponadto zamieściłem #79 oraz #80 wydanie serii Muzycznie oraz opublikowałem wpis z okazji Bożego Narodzenia.

Na blogu pojawił się także kolejny wpis firmowy.
In December on DansE MacabrE I posted 37 entries, so a little more than in 2016.

In the last month of 2017, I set up a profile on Patronite.pl and from now on you, dear readers, can also support me through this website.

I posted a gallery of painted Wooden Road Signs od Ristuls Extraordinary Market...

...and I recruit models Giant Rats from HQ Resin and 
Gutter Runners from Games Workshop to warband Night runners from Clan Eshin to the Warheim FS.

I also proposed the rules Warbands Diary to Warheim FS game.

In 
December , on the blog, I published four reviewsThe Skavenblight Scramblers from Games Workshop, G-Mat: Forgotten Realm from GameMat.eu and Dead Cattle Terrains from Ristuls Extraordinary Market and Guardsmen Backpacks od Kromlech.

I published three after battle reports (HERE and HERE 
and HERE) from the competition and Warheim FS.

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog published interviews with Findar from Diariusz RPG.


Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


I took part in edition #40 of MBC (HERE and HERE and HERE), which together with Maniex and Repentia I was host and the theme was Christmas Exchange Miniatures.

Summary #40 edition MBC prepared and published Repentia and you can find it HERE.

HERE and HERE you can watch the progress of the construction of the Building a wealthy burgher.


I have also made entries about the history and geography of the EmpireLeague of Ostermark: Ludność, Historia i polityka and Język, Relacje z sąsiednimi prowincjami, Barwy prowincji, Religia and Znaczące miejsca.


I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


In 
December I presented the prizes sponsored at the Warheim FS tournament - Cursed Ratcatcher by Kromlech and Scibor Monstrous Miniatures and SpellCrow.

And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (#351, #352, #353 and #354 and #355), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#241), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.


In addition, I placed #79 and #80 edition of the series Musically, and published a Christmas entry.

I have also published another duty post in the blog.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE ponad 48.5k razy, a wśród najczęściej czytanych postów w grudniu, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy Rekrutacja: Zwiadowcze stado klanu Eshin - Wielkie szczury oraz Recenzja: Dead Cattle Terrains od Ristuls Extraordinary Market Oldenlitz. Budynek zamożnego mieszczanina, część 9.


Na dzień 31122017 blog posiada 239 obserwatorów i 319 polubień na nowym fanpage on FB 
oraz 2370 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog DansE MacabrE more than 48.5k times, and among the most read posts in December, except during the last sections Chosen of the weekwas the post Recruitment: Night runners from Clan Eshin - Giant Rats and Reviews: Dead Cattle Terrains from Ristuls Extraordinary Market and 
Oldenlitz. Building a wealthy burgher, Part 9.


As at the date 31122017 blog has 239 followers and 319 like it! on new fanpage on Facebook
 and in 2370 published posts.


***

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl. A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl websiteAnd more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz