poniedziałek, 12 marca 2018

Raport bitewny: Łowcy czarownic vs Zbrojne stado Zwierzoludzi.
After battle report: Witch hunters vs Chaos Beastmen.

Turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap zbliża się wielkimi krokami.

Postanowiliśmy więc ze Szczerym rozegrać pierwsze dwa scenariusze turniejowe.

Poniżej znajdziecie, krótką relację z potyczki Warheim FS według zasad turniejowego scenariusza Źródło klanu Pestilens, którą rozegraliśmy Innym Wymiarze w Katowicach. 

Do walki wystawiłem komplet bohaterów Łowców czarownic (wyposażonych dodatkowo w pistolety pojedynkowe, średnie pancerze oraz tarcze) w towarzystwie dwóch Psów bojowych, Zeloty i obowiązkowej Postaci Dramatu, czyli Przeklętego Szczurołapa.

Natomiast Szczery wystawił do walki Zbrojne stado Zwierzoludzi, w którym oprócz kompletu bohaterów i Przeklętego Szczurołapa znalazły się Harpie oraz przyzwane przez Szamana Zwierzoludzi modele Wilczarzy Chaosu.

W trakcie rozgrywki należało wykonać dwa główne zadania. Pierwsze to wydobycie ze studni znaczników kosztowności. Drugie zadanie należało do Przeklętego Szczurołapa, który musiał zneutralizować przemieszczające się po polu bitwy roje szczurów.

Scenariusz rozegraliśmy na macie do gry G-Mat: Forgotten Realm od GameMat.eu o której więcej napisałem TUTAJ.
Tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher is fast approaching.

So we decided to play the first of two tournament scenarios with Szczery.

Below you will find a short report of the game in Warheim FS according to the rules of the tournament scenario Well of the clan Pestilens, which we played in the Inny Wymiar in Katowice.

I put up a set of heroes of Witch hunters (additionally equipped with dueling pistolsmedium armors and shields) in the company of two War dogs, Zealot and a mandatory Dramatis Personae in the Tournament, that is the Cursed Ratcatcher.

In turn, Szczery staged an Armed herd of Beastmen to fight, in the ranks of the company, apart from a set of heroes and Cursed Ratcatcher, there were also Harpies and models of the Chaos Hounds summoned by the Beastman Shaman.

During the game it was necessary to perform two main tasks. The first is the extraction of the treasure marker from the well. The second task belonged to Cursed Ratcatcher, who had to neutralize swarms of rats moving on the battlefield.

We played the battle on the G-Mat mat: Forgotten Realm from GameMat.eu, more about the game mat I wrote HERE.


W trakcie rozgrywki krew gęsto zrosiła pole bitwy, a powietrze wypełnił świst kul, dym i krzyki walczących.

Koniec końców szybsi Zwierzoludzie pierwsi dotarli do studni i dzięki łasce Mrocznych Bogów wydobyli z głębi znaczniki kosztowności.

Również towarzyszący Zwierzoludziom model Przeklętego Szczurołapa miał więcej szczęścia i udało mu się zneutralizować jeden z rojów szczurów.

Choć Zwierzoludzie wygrali scenariusz, to Łowcy czarownic zdobyli znaczną ilość złotych koron, która pozwoliła na uzupełnienie szeregów o nowych stronników.
During the game, the blood densely blended the battlefield, and the air filled with whistling bullets, smoke and screams of the fighters.

In the end, the faster Beastmen got to the well first and thanks to the grace of the Dark Gods they extracted treasure markers from the depths.

Also the model of the Cursed Ratcatcher accompanying the Beastmen had more luck and he managed to neutralize one of the swarms of rats.

Although the Beastmen won the script, the Witch hunters won a significant amount of gold crowns, which allowed to supplement the ranks with new henchmen.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza