sobota, 31 marca 2018

Podsumowanie miesiąca. Marzec.
Summary of the month. March.

marcu na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem 32 posty, a więc nieco więcej niż w minionym 2017 roku.

Pokazałem Wam nagrody ufundowane na Turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap przez sponsorów.

Odebrałem przesyłkę z nagrodami ufundowanymi przez HobbyZone.pl na Turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap.

Pomalowałem modele Żelaznego Demona oraz Zagana, a także fragment zestawu Iron Fence od Micro Art Studio.

...rekrutowałem Zaklinacza oraz Nocarza od GW do 
Zwiadowczego stada klanu Eshin do Warheim FS.

Opublikowałem zasady Nieumarłej hordy Liczmistrza oraz Postaci Dramatu - Silevran, Jednorożec i Elizabeth Totenmann, Banshee.

W marcu na blogu opublikowałem trzy recenzjeAncient Celts: Warhound Packmaster od Warlord Games oraz Sarcophagus of the Knight od HQResin i Royal Tumuli Guardians od GameZone Miniatures.

Zamieściłem poradniki Pomoc gracza - list - do Warhammer FRP.

Udostępniłem także dwa raporty bitewne (TUTAJ oraz TUTAJ) z rozgrywki Warheim FS.

Z kolei w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu DansE MacabrE ukazały się wywiady z MiSiO oraz Szeperdem z Bitewnego Zgiełku.

A odnośniki do wszystkich opublikowanych do tej pory wywiadów w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.

Wziąłem także udział w #43 edycji FKB, której tematem przewodnim było hasło prosto z piekła.

Udostępniłem także wpisy przybliżające historię i geografię ImperiumWielkie Księstwo Reiklandu: Wojna i umocnienie Altdorfu, Zaraza i kara oraz Wiek Gildii i Oblężenie i odbudowa miasta.

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#364#365#366 oraz #367).

A także zamieściłem wpisu związane z Triduum Paschalnym oraz Zmartwychwstaniem.
In March, I published 32 posts in the pages of the DansE MacabrE blog, which is a bit more than in the past 2017.

I showed you the prizes funded at the Tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher by sponsors.

I received a package with prizes from HobbyZone.pl on the Tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher.

I also painted the models of Iron Demon and Zagan, as well as a fragment of the Iron Fence set from Micro Art Studio.

...I recruited the models of Sorcerer and Assassin Adept from Games Workshop 
to warband Night runners from Clan Eshin to the Warheim FS.

I published the rules of Undead hordes of the Lichemaster and Dramatis Personae - Silevran, Unicorn and Elizabeth Totenmann, Banshee.

In March, I published three reviews on the blog: Ancient Celts: Warhound Packmaster from Warlord Games and Sarcophagus of the Knight from HQResin and Royal Tumuli Guardians from GameZone Miniatures.

In the past month, I published tutorials Handout - letter - to Warhammer FRP.

I also shared two battle report (HERE and HERE) from Warheim FS.

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog DansE MacabrE published interviews with MiSiO and Szeperd from Bitewny Zgiełk.


Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


I also took part in the #43 edition of MCB, the leading subject of which was the straight from hell.

I have also made entries about the history and geography of the EmpireThe Grand Principality of Reikland: Wojna i umocnienie Altdorfu, Zaraza i kara and Wiek Gildii and Oblężenie i odbudowa miasta.


I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


I published subsequent editions Chosen of the week (#364, #365, #366 and #367).

I also posted an entry related to the Paschal Triduum and Resurrection.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE ponad 66k razy, a wśród najczęściej czytanych postów, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy Galeria: Krasnoludowie Chaosu z Zorn Uzkul. Żelazny Demon oraz Poradnik: Pomoc gracza - list - do Warhammer FRP i Galeria: Żołnierze z Reiklandu.


Na dzień 31032018 blog posiada 240 obserwatorów i 370 polubień na on FB 
oraz 2460 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog DansE MacabrE more than 66k times, and among the most read posts, except during the last sections Chosen of the weekwas the post Gallery: Chaos Dwarves from Zorn Uzkul. Iron Demon and Tutorial: Handout - letter - to Warhammer FRP and 
Galeria: Żołnierze z Reiklandu.

As at the date 31032018 blog has 240 followers and 370 like it! on Facebook
 and in 2460 published posts.

***

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Dziękuję bardzo moim Patronom: Michal RusTomek WockaTorin, za wsparcie bloga DansE MacabrE oraz gry bitewnej Warheim FS.

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl. A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
Thank you very much to my Patrons: Michal RusTomek WockaTorin, for supporting DansE MacabrE and Warheim FS.

You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl websiteAnd more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz