niedziela, 25 marca 2018

Zebrane z tygodnia #367.
Chosen from the week #367.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #367 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #367 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Orruk Megaboss by Solmar.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer FantasyGalerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Tomasz na łamach bloga Bejcą i Pędzlem opowiedział wszystko co musicie wiedzieć o mokrej palecie.
 • Zaś odwiedzając blog Talk Wargaming dowiedziecie cię wszystkiego na temat pędzli.
 • A z lektury wpisu na blogu Chleba i Figurek dowiecie się wszystkiego na temat farb i chemii modelarskiej.
 • Tomasz in the pages of the blog Bejcą i Pędzlem told all you need to know about the wet palette. (PL)
 • And by visiting the Talk Wargaming blog you will find out everything about brushes. (ENG)
 • From reading entry on the blog Chleba i Figurek you will learn everything about paint and modeling chemistry. (PL)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Wojtek na blogu Well of Eternity podzielił się swoimi wrażeniami na temat modelu Gutrot Spume od Games Workshop.
 • Z kolei Kapitan Hak na łamach bloga Hakostwo ocenił efekty użycia cylindrycznej pieczęci od Green Stuff World.
 • Natomiast Gonzo na blogu Black Grom Studio rozpakował torbę z modelami drzew z ChRL.
 • Wojtek on the Well of Eternity blog shared his impressions about the Gutrot Spume model from Games Workshop. (PL)
 • Kapitan Hak on the pages of Hakostwo blog rated the effects of using a Rolling Pin from Green Stuff World. (PL)
 • Gonzo on the blog Black Grom Studio unpacked the bag with tree models from the PRC. (PL)

Relacje   ]|[   Reports

 • Viruk na łamach bloga What the Faux dzieli się swoimi wrażeniami z Mistrzostw Polski w Malifaux.
 • Zaś Kamil na blogu Zielony Skaven opublikował fotorelację z turnieju 9th Age.
 • A na Blogu Tomka W. szanowne państwo-draństwo może przeczytać relację z wydarzenia Warszawski turniej Flames of War.
 • Viruk on the pages of the blog What the Faux shares his impressions from the Malifaux Polish Nationals. (ENG)
 • Kamil on the blog Zielony Skaven has published a photoreport from the 9th Age tournament. (PL)
 • And on Blog of Tomek W. you can read the report from the event Warsaw Flames of War tournament. (PL)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Dhil Morgan na łamach swojego bloga Abiger Industry testuje farby Colorshift Metal Chameleon Acrylic Paints od Green Stuff World.
 • Z kolei Bartek na łamach Asienieboje Wargaming Blog opublikował raport z gry według zasad Pikeman's Lament.
 • Vojtěch na blogu Letters from the Ostfront napisał kilka słów na temat zasad wyrzutni rakietowych Panzerwerfer 42 produkcji firmy Battlefront w 4 edycji Flames of War.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Dhil Morgan on the pages of his blog Abiger Industry tests Colorshift Metal Chameleon Acrylic Paints from Green Stuff World. (PL)
 • Bartek in Asnieboje Wargaming Blog published a game report according to Pikeman's Lament rules, (PL/ENG)
 • Vojtěch on the blog Letters from the Ostfront wrote a few words about the principles of Panzerwerfer 42 missile launchers produced by Battlefront in the 4th edition of Flames of War. (PL)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A Beamhit na blogu Erpegowe Piekiełko opublikował #5 wydanie Erpegowych Wiadomości.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • Beamhit on the blog Erpegowe Piekiełko has published #5 issue of RPG News. (PL)

Inne   ]|[   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #43 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach bitewniakowe pogranicza oraz DansE MacabrE i Maniexite.
 • Z kolei Wojtek na blogu Well of Eternity podzielił się swoimi wrażeniami na temat Idoneth Deepkin od Games Workshop do AoS.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest MiSiO Bitewnego Zgiełku.

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz