niedziela, 18 marca 2018

Zebrane z tygodnia #366.
Chosen from the week #366.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #366 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #366 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Succubus painted by mmasclans.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem raport z rozgrywki w Warheim FS...
 • ...kolejną porcję informacji na temat Wielkiego Księstwa Reiklandu...
 • ...oraz fragment podręcznika do Warhammer FRP, który pozwoli na wylosowanie bohatera gracza wywodzącego się spośród Ludzi.
 • Last week, I published a report on the game at Warheim FS in the pages of the DansE MacabrE blog...
 • ...another portion of information about the Grand Principality of Reikland...
 • ...and a fragment of the Warhammer FRP rulebook that will allow you to draw the personal character from among the people.


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Tomasz na łamach bloga Bejcą i pędzlem opublikował artykuł w którym podpowiada jak zacząć malować figurki.
 • Z kolei na DansE MacabrE w kilku krokach pokazałem jak szybko zrobić list z pieczęcią - pomoc gracza - do gry fabularnej.
 • Zaś BrushwithDice na blogu Creative Twilight pokazał jak zrobić z gipsu podstawę pod makiety.
 • Tomasz in the pages of the blog Bejcą i pędzlem published an article in which he tells how to start painting miniatures. (PL)
 • On my blog DansE MacabrE in a few steps I showed how to quickly make a letter with a seal - handout - for role playing game. (PL/ENG)
 • BrushwithDice on the blog Creative Twilight showed how to make plaster base for models. (ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Maniex na łamach swojego bloga Maniexite rozpakował pudełko z modelem Nagasha od Games Workshop.
 • Natomiast Tomasz na blogu Bejcowe porady sprawdził jak wygląda mycie pędzli syntetycznych rozpuszczalnikiem do farb olejnych i alkoholem izopropylowym.
 • A na DansE MacabrE opublikowałem recenzję zestawu Royal Tumuli Guardians od GameZone Miniatures.
 • Maniex in his blog Maniexite unpacked box with model Nagash from Games Workshop. (PL)
 • Tomasz on the blog Bejcowe porady checked how to wash synthetic brushes with solvent for oil paints and isopropyl alcohol. (PL)
 • On the blog DansE MacabrE I published a review of the Royal Tumuli Guardians set from GameZone Miniatures. (PL/ENG)


Relacje   ]|[   Reports

 • Toll na FB, a Inkub na blogu Wojna w miniaturze opublikowali zdjęcia z wyprawy do siedziby Games Workshop w Nottingham.
 • Z kolei Merkeysa na blogu Noobs and their paintbrush opublikował relację z wydarzenia Huddersfield 2018 Model Show.
 • A beszcza na blogu Beszcza bloguje udostępnił relację z rozgrywki w Warhammer Fantasy Battle.
 • Toll on FB and Inkub on the blog Wojna w miniaturze published photos from the trip to the Games Workshop in Nottingham. (PL)
 • Merkeysa on the blog Noobs and their paintbrush published a report on the Huddersfield 2018 Model Show. (ENG)
 • Beszcza on blog Beszcza bloguje shared a relationship with the game in Warhammer Fantasy Battle. (PL)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Gervaz na łamach bloga bitewniakowe pogranicza rozmawia z Michałem Mazurem o grze Batman the Miniature Game.
 • Natomiast na blogach Battlemania oraz Well of Eternity szanowne państwo-draństwo może przeczytać co nieco o Idoneth Deepkin do AoS od Games Workshop 
 • Vojtěch na swoim blogu Letters from the Ostfront wspomina turniej Star Wars Armada Regionals Katowice 2017.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 3-15-18.
 • Z kolei Beamhit na blogu Erpegowe Piekiełko opublikował #4 wydanie Erpegowych Wiadomości.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 3-15-18. (ENG)
 • Beamhit on the blog Erpegowe Piekiełko has published #4 issue of RPG News. (PL)
Najlepsze zdjęcia #59: Luty 2018.
Inne   ]|[   Others

 • Maniex na łamach swojego bloga Maniexite opublikował felieton wargaming - czyli jak zostałem casualem.
 • Z kolei Adam na stronie kwantowo.pl odpowiada na pytanie dlaczego wodoru jest tak dużo we wszechświecie?
 • A Craven na swoim blogu Węglowy Szowinista wspomina astrofizyka Stephena Hawkinga, który zmarł w dniu liczby π.
 • Maniex published in his blog Maniexite an article wargaming - that is how I became a casual. (PL)
 • Adam on his website the kwantowo.pl answers the question why hydrogen is so much in the universe? (PL)
 • Craven on his blog Węglowy Szowinista recalls the astrophysics Stephen Hawking, who died on the day of the number π. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza