niedziela, 13 maja 2018

Zebrane z tygodnia #374.
Chosen from the week #374.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #374 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #374 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Dreadnought converted and painted by Bahior.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • On the Warhammer FRP blog, I shared an entry of 10 important questions. (PL/ENG)
 • Gideon published the article way too many dead guys in the pages of his blog Awesome Lies. (ENG)
 • In the pages of the DansE MacabrE blog I presented another Skaven war machine from the Eshin clan and published another portion of information on the Grand Principality of Reikland. (PL/ENG)


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:


Poradniki   ]|[   TutorialsRecenzje   ]|[   Reviewes

 • Dominig na swoim blogu Kostka Domina zrecenzował zestaw Log Fence set #1 od Rubicon Models.
 • A na blogu Hobby Bunker Schriesheim dostępna jest recenzja zestawu Iron Fence od Micro Art Studio.
 • Natomiast na blogu DansE MacabrE rozpakowałem blister z zestawem Lodowe Bronie od SpellCrow.
 • Dominig on his blog Kostka Domina reviewed the set Log Fence set #1 from Rubicon Models. (PL/ENG)
 • The Iron Fence set review from Micro Art Studio is available on the Hobby Bunker Schriesheim blog. (ENG)
 • On the DansE MacabrE blog I unpacked the blister with the Frost Weapons set from SpellCrow. (PL/ENG)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Bartek in the pages of Asienieboje Wargaming Blog mentions a hot Italian summer from 1944. (PL/ENG)
 • Kapitan Hak on Hakostwo blog made a rapid renovation of the painting station. (PL)
 • Gervaz reviewed miniatures from Warlord Games and Gripping Beast on the blog bitewniakowe pogranicza. (PL)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 5-11-18.
 • Zaś Beamhit na blogu Erpegowe Piekiełko opublikował #12 wydanie Erpegowych Wiadomości.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 5-11-18. (ENG)
 • Beamhit on the blog Erpegowe Piekiełko has published #12 issue of RPG News. (ENG/PL)
Najlepsze zdjęcia #60.
Inne   ]|[   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #45 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogu Zielony Skaven.
 • Z kolei Grungnar Gundrikson w swoim Warsztacie Krasnoluda pochwalił się krasnoludzkim kuflem.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Maciek Bloga Maciejusa.
 • Entries published within the #45 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blog Zielony Skaven. (PL)
 • Grungnar Gundrikson in his Warsztat Krasnoluda presented a dwarf beer mug. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Maciek from Blog Maciejusa. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz