niedziela, 20 maja 2018

Zebrane z tygodnia #375.
Chosen from the week #375.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #375 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #375 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

The Ancient Centigor sculpted and painted by Francesco Farabi.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer

 • Last week, in the pages of the Warhammer FRP blog, I published another report from The Enemy Within campaign and shared a file with Basic Careers. (PL)
 • Gideon published the article fanning the flames, part two in the pages of his blog Awesome Lies. (ENG)
 • On the DansE MacabrE blog I shared another portion of information about the Grand Principality of Reikland and presented the Iron Demon to Warheim FS. (PL/ENG)


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Roman na łamach bloga Massive Voodoo zaprezentował krok po kroku proces malowania popiersia Nikola Tesla od Infamy Games.
 • A Mr Papafakis na łamach swojego bloga  Mr Papafakis zaprezentował recepturę na wykonanie swojego własnego washa Gryphonne Sepia.
 • Z kolei James na stronach bloga James Wappel Miniature Painting pokazał jak zbudować skrzyżowanie dróg.
 • Roman on the pages of the Massive Voodoo blog presented step by step the process of painting a bust of Nikola Tesla from Infamy Games. (ENG)
 • Mr Papafakis in the pages of his blog Mr Papafakis presented a recipe for the performance of his own wash Gryphonne Sepia. (ENG)
 • James on the pages of the blog James Wappel Miniature Painting showed how to build a crossroads. (ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • G Mort na blogu GMorts Chaotica zrecenzował zestaw Lotus Eaters od Wyrd Games.
 • Natomiast Whiskey Priest na blogu The Leadpile zaprezentował Fantasy Warriors od Grenadier Miniatures.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE rozpakowałem blister z modelem Evil High Priest I od Otherworld Miniatures.
 • G Mort on the blog GMorts Chaotica reviewed the Lotus Eaters set from Wyrd Games. (ENG)
 • Whiskey Priest on The Leadpile blog was presented the Fantasy Warriors from Grenadier Miniatures. (ENG)
 • I unpacked the blister with the Evil High Priest I from Otherworld Miniatures in the blog DansE MacabrE. (PL/ENG)
Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Piotr podsumował na łamach bloga Małe Figurkowo miniony tydzień na scenie Warmahordes.
 • Z kolei Bartek na Asienieboje Wargaming Blog opublikował relację z wydarzenia Carronade 2018.
 • Zaś Gervaz na swoim blogu bitewniakowe pogranicza podzielił się swoimi wrażeniami na temat gry Tribal. Honour is everything!
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 5-18-18.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 5-18-18. (ENG)
Erpegowe Wiadomości 013.
Inne   ]|[   Others

 • Piotr na swoim blogu Fanboj i Życie zaprezentował 12 hobbystyczno-nerdowskich rzeczy, które warto mieć w domu.
 • Z kolei na łamach bloga Kulturą w Płot szanowne państwo-draństwo może zobaczyć co powstanie z połączenia wyobraźni Beksińskiego i Gigera?
 • A Drachu na łamach Dziodbloga jakiś czas temu napisał o RPGowym rozwoju.
 • Piotr on his blog Fanboj i Życie presented 12 hobby-nerd things that are worth having at home. (PL)
 • On the pages of the blog Kulturą w Płot, you can see what will come from the combination of Beksiński's and Giger's imagination?. (PL)
 • Drachu in the pages of Dziodblog wrote about RPG development some time ago. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz