czwartek, 3 maja 2018

Poradnik: Edycja zdjęć, część 3. Autodesk Pixlr.
Tutorial: Image editing, part 3. Autodesk Pixlr.

W roku końca świata pozwoliłem sobie pokazać Wam jak zrobić zdjęcia modeli na gradientowym tle, gdy do dyspozycji ma się tylko kartkę białego papieru.

Dziś, po raptem 6 latach, przygotowałem dla Was kolejny, podzielony na 6 części poradnik, w którym pokażę Wam krok po kroku jak przygotowuję zdjęcia do publikacji:
Od razu zaznaczam, że jest to mój sposób i wcale nie twierdzę, że jest to najlepsza z dostępnych możliwości.

Do przygotowania zdjęć używam trzech dostępnych w sieci programów, są to:
Picasa służy mi do kadrowania zdjęcia oraz dostrojenia kontrastukoloru i światła.

W programie PhotoFiltre zmieniam rozmiar fotografii i umieszczam na zdjęciu swoje logo.

Z kolei Autodesk Pixlr wykorzystuję do ozdobienia zdjęcia ozdobną ramką oraz ewentualnej dodatkowej korekcji kolorów kontrastu fotografii.

Jako model posłuży mi zdjęcie modelu Naurr od Rotten Factory.
In the year of the end of the world, I allowed myself to show you how to take pictures of models on a gradient background, when you only have a sheet of white paper.

Today, after just only years, I prepared another guide for you, divided into parts, in which I will show you step by step how I prepare photos for publication on the blog:
Immediately, I want to emphasize that this is my way and I'm not saying that it is the best option available.

For photo editing, I use three free programs available online, in order of use:
I use program Picasa to crop the photo to the desired format and to adjust the contrastcolor and light.

In PhotoFiltre, I change the size of the photo to a specific size and put my logo on the picture.

In turn, I use Autodesk Pixlr to decorate the picture with a frame and possible additional correction of colors and contrast of the photograph.

As a model, I will use a photo of the Naurr model from Rotten Factory.


Trzeci i ostatni krok w procesie obróbki zdjęć to edycja w programie Autodesk Pixlr.

Po otwarciu pliku ze zdjęciem klikam na przyciski autofix oraz auto contrast znajdujące się w zakładce fast i jeśli jestem zadowolony z efektu zatwierdzam przyciskiem apply.

Ostatni krok to ramka, którą uzyskuję po wybraniu z zakładki border katalogu default i kliknięciu w opcję grunge
The third and final step in the photo editing process is the Autodesk Pixlr edition.

After opening the photo file, I click on the autofix and auto contrast buttons located in the fast tab and if I am satisfied with the effect, I approve with the apply button.

The last step is the frame that I get after selecting the default directory from the tab border and clicking the grunge option.


Model Naurr od Rotten Factory po zakończeniu edycji w programie Autodesk Pixrl jest gotowy do opublikowania w sieci.The Naurr model from Rotten Factory after editing in Autodesk Pixrl is ready to be published on the web.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl. A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl websiteAnd more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza