niedziela, 6 maja 2018

Zebrane z tygodnia #373.
Chosen from the week #373.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #373 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #373 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Lady Valerious by Mr.Wednesday.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer

 • W minionym tygodniu na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Wielkiego Księstwa Reiklandu.
 • Gideon na blogu Awesone Lies opublikował post Diabolical.
 • Z kolei na blogu Warhammer FRP zamieściłem plik z zasadami pozwalającymi na wylosowanie bohatera gracza wywodzącego się spośród Niziołków.
 • Last week I published another portion of information about the Grand Principality of Reikland in the pages of the DansE MacabrE blog. (PL)
 • Gideon on the blog Awesone Lies posted the Diabolical. (ENG)
 • On the Warhammer FRP blog I put a file with rules allowing for drawing the Halflings personal charakter. (PL)


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Roman na łamach bloga Massive Voodoo przedstawił krok po kroku proces malowania popiersia Khaarzul od Artefakt Miniatures.
 • Natomiast Thor na blogu Creative Twilight opublikował 11 porad, dzięki którym będziecie lepszymi malarzami.
 • Zaś na DansE MacabrE opublikowałem trzecią część poradnika o edycji i publikacji zdjęć modeli.
 • Roman on the pages of the Massive Voodoo blog presented step by step the process of painting the bust of Khaarzul from Artefakt Miniatures. (ENG)
 • Thor, on the Creative Twilight blog, has published 11 tips that will help you become better painters. (ENG)
 • And at DansE MacabrE I published the third part of the guide on editing and publishing model photos. (PL/ENG)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • G Mort na blogu GMorts Chaotica zrecenzował model Vintage Hamelin od Wyrd Games.
 • Z kolei na łamach bloga Chleba i Figurek jakiś czas temu ukazała się recenzja farb metalicznych.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE rozpakowałem blister z zestawem Militia Backpacks and Pouches od Kromlech.
 • G Mort on the blog GMorts Chaotica reviewed the Vintage Hamelin model from Wyrd Games. (ENG)
 • In the pages of the blog Chleba i Figurek a review of metallic paints appeared some time ago. (PL)
 • In the pages of DansE MacabrE blog I unpacked a blister with a set of Militia Backpacks and Pouches from Kromlech. (PL/ENG)


Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Piotr na swoim blogu Małe Figurkowo opublikował kolejne wydanie Warmachine and Hordes Podsumowanie tygodnia.
 • Z kolei Maniex na łamach Maniexite opublikował raport z rozgrywki w WH 40k.
 • Zaś gervaz na łamach bloga bitewniakowe pogranicza rozmawia o grze bitewnej Godslayer.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Piotr on his blog Małe Figurkowo published the next issue of Warmachine and Hordes summary of the week. (PL/ENG)
 • Maniex in Maniexite blog published a report on the game in WH 40k. (PL)
 • Gervaz in the pages of the bitewniakowe pogranicza talks about the Godslayer battle game. (PL)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 5-4-18.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 5-4-18. (ENG)
Erpegowe Wiadomości 011.
Inne   ]|[   Others

 • Asterix podsumował na łamach bloga Valador #44 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim były Zęby. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog bitewniakowe pogranicza, gdzie gervaz ogłosił temat #45 wydania FKB.
 • Z kolei Adam na łamach bloga kwantowo.pl opublikował kwietniowe wydanie komunikwantów.
 • Maniex na łamach swojego bloga Maniexite ogłosił wyniki konkursu Kwietniowy Szał Terenotworzenia.
 • Asterix summarized on his blog Valador #44 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was the fangs. If you are interested about the next edition, look on blog bitewniakowe pogranicza, where gervaz announced on the #45 issue of MBC. (PL)
 • Adam in the pages of the blog kwantowo.pl published the April edition of communiquants. (PL)
 • Maniex in the pages of his blog Maniexite announced the results of the April Frenzy Landcreation contest. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz