niedziela, 27 maja 2018

Zebrane z tygodnia #376.
Chosen from the week #376.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #376 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #376 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Elan - Princess of the forest painted by Riccardo Agostini.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Torin na swoim blogu Paint Crime Site opublikował relację z sesji WFRP.
 • Z kolei Karol na blogu Najmita.net podzielił się swoimi wrażeniami z lektury książki Droga Czaszek autorstwa Josha Reynoldsa.
 • A na blogu DansE MacabrE opublikowałem kolejna porcję informacji na temat Wielkiego Księstwa Reiklandu.
 • Torin on his blog Paint Crime Site published a report from the WFRP session. (PL)
 • Karol on Najmita.net blog shared his impressions of Josh Reynolds's book  Road of Skulls. (PL)
 • On the blog DansE MacabrE I published another portion of information about the Grand Principality of Reikland. (PL)


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • James na swoim blogu James Wappel Miniature Painting pokazał jak zamierza przechowywać chemię z serii Oilbrushers od Mig Ammo.
 • Z kolei Dominik na blogu WrocWar pokazał z czego zbudował wycinarkę do styroduru.
 • Parker Gray na stronie SpikeyBits pokazał jak oświetlić stół diodami LED.
 • James on his blog James Wappel Miniature Painting showed how he intends to store chemistry from the Oilbrushers series from Mig Ammo. (ENG)
 • Dominik on WrocWar blog showed what he built a styrodur hot wire foam cutter. (PL/ENG)
 • Parker Gray on the SpikeyBits website showed how to illuminate the table with LED diodes. (ENG)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Drago na stronie SpikeyBits porównał ze sobą pędzle Slow Fuse Games Bomb Wick line oraz Citadel i Winsor and Newton Series 7.
 • Natomiast na blogu The Mad Hamster's Modelling Page dostępna jest recenzja podstawki scenicznej Niche with Saint Base od BlackDog.
 • Zaś na łamach bloga DansE MacabrE rozpakowałem zestaw Small Gargoyles od Mini Monsters.
 • Drago on the site SpikeyBits compared with each other brushes Slow Fuse Games Bomb Wick line and Citadel and Winsor and Newton Series 7. (ENG)
 • On The Mad Hamster's Modelling Page blog is available review of the scenic bases Niche with Saint Base from BlackDog . (PL)
 • In the pages of DansE MacabrE blog I unpacked the Small Gargoyles set from Mini Monsters. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports

 • Torash na stronie FallenSUN opublikował relację z turnieju RadaParParada.
 • A na FB profilu Competition Minis dostępne są zdjęcia modeli z wydarzenia Miniature Figure Collectors of America Show 2018.
 • Z kolei na łamach blogów Jedyna i Słuszna Wojna o Ciacho oraz Zielony Skaven szanowne państwo-draństwo znajdzie fotorelację z wydarzenia Pyrkon 2018.

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na swoim blogu volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018 week 20.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 5-25-18.
 • Zaś Beamhit na blogu Erpegowe Piekiełko opublikował #14 wydanie Erpegowych Wiadomości.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018 week 20. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 5-25-18. (ENG)
 • Beamhit on the blog Erpegowe Piekiełko has published #14 issue of RPG News. (PL)
Podsumowanie tygodnia #72.
Inne   ]|[   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #45 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach DansE MacabrE oraz Shoggoth's Place.
 • Z kolei Adam na łamach swojego bloga Kwantowo.pl zastanawia się, to ile w końcu jest tych kontynentów?
 • A Enc na blogu ABC gier fabularnych napisał jak wybiera systemy rpg.
 • Entries published within the #45 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs DansE MacabrE and Shoggoth's Place. (PL)
 • Adam in the pages of his blog Kwantowo.pl wonders, how many are these continents?. (PL)
 • Enc on the ABC gier fabularnych blog wrote how he chooses RPG systems. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza