czwartek, 31 maja 2018

Podsumowanie miesiąca. Maj.
Summary of the month. May.

maju na stronach bloga DansE MacabrE opublikowałem 31 postów, a więc tyle samo co w 2017 roku.

W gościnnym występie Torin z bloga Paint Crime Site opowiedział, jak na czele Kultu Dzieci Zagłady wygrał turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap, który odbył się 24 marca 2018 roku w Innym Wymiarze w Katowicach.

Pomalowałem modele Goblin Warriors (TUTAJ, TUTAJ oraz TUTAJ i TUTAJ) od Scibor MM oraz pomalowałem znaczniki na dioramę Krasnoludów Chaosu.

...zbudowałem więźniarkę do 
Zwiadowczego stada klanu Eshin oraz rekrutowałem model Żelaznego Demona dla Krasnoludów Chaosu do Warheim FS.

W maju na blogu opublikowałem cztery recenzjeMilitia Backpacks and Pouches od Kromlech, Lodowe Bronie od SpellCrow oraz Evil High Priest I od Otherworld Miniatures i Small Gargoyles od Mini Monsters.

Zamieściłem trzecią część poradnika traktującego o edycji i publikacji zdjęć na blogu.

Udostępniłem także relację z sesji WFRP.

TUTAJ, TUTAJ oraz TUTAJ i TUTAJ zamieściłem także kolejne cztery fragmenty podręcznika do WFRP.

Z kolei w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu DansE MacabrE ukazał się wywiad z Maciejusem z Blog Maciejusa oraz Ciszą z bloga Z pola walki.

A odnośniki do wszystkich opublikowanych do tej pory wywiadów w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.

Wziąłem także udział w #45 edycji FKB Spełnij swoje bitewniakowe marzenia.

Udostępniłem także wpisy przybliżające historię i geografię ImperiumWielkie Księstwo Reiklandu: Język, Relacje z sąsiednimi prowincjami, Nieludzie w Reiklandzie oraz Religia i Barwy prowincji.

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#373#374#375 oraz #376).
In May, I published 31 posts in the pages of the DansE MacabrE blog, so the same as in 2017.

In a guest performance of Torin from the blog Paint Crime Site told how at the head of the Cultist of Nurgle won the tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher, which took place on March 24, 2018 in Inny Wymiar in Katowice.

I painted Goblin Warriors models (HERE and HERE and HERE and HERE) from Scibor MM and I paintet markers to the diorama of the Chaos Dwarfs company.

...I built the slavecart 
to warband Night runners from Clan Eshin and recruited the Iron Demon model for Chaos Dwarves to Warheim FS.

In May, I published four reviews on the blog: Militia Backpacks and Pouches from Kromlech, Frost Weapons from SpellCrow and Evil High Priest I from Otherworld Miniatures and Small Gargoyles from Mini Monsters.

I posted the third part of the tutorial about editing and publishing photos on the blog.

I also shared relation from WFRP session.

HERE, HERE oraz HERE and HERE on the blog I have also added another four fragments of the WFRP rulebook .

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog DansE MacabrE published interview with Maciejus from Blog Maciejusa and Cisza from blog Z pola walki.


Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


I also took part in the #45 edition of MCB, the leading subject of which was the Fulfill your wargaming dream.

I have also made entries about the history and geography of the EmpireThe Grand Principality of Reikland: 
Język, Relacje z sąsiednimi prowincjami, Nieludzie w Reiklandzie and Religia and Barwy prowincji.

I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


I published subsequent editions Chosen of the week (#373, #374, #375 and #376).


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE ponad 22k razy, a wśród najczęściej czytanych postów, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy Galeria: Nieumarli oraz Galeria. Trollobójcy Galeria: Rycerze Zakonni.


Na dzień 31052018 blog posiada 241 obserwatorów i 413 polubień na on FB 
oraz 2516 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog DansE MacabrE more than 22k times, and among the most read posts, except during the last sections Chosen of the weekwas the post Galeria: Nieumarli and Galeria. Trollobójcy and 
Gallery: Knights ot the Order.

As at the date 31052018 blog has 241 followers and 413 like it! on Facebook
 and in 2516 published posts.

***

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Dziękuję bardzo moim Patronom: Michal RusTomek WockaTorin, za wsparcie bloga DansE MacabrE oraz gry bitewnej Warheim FS.

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl. A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
Thank you very much to my Patrons: Michal RusTomek WockaTorin, for supporting DansE MacabrE and Warheim FS.

You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl websiteAnd more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...